Rijkswaterstaat compenseert 140 hectare natuur voor verbreding A6 Almere

Op 12 juli 2018 is het startschot gegeven voor de uitvoering van de eerste fase van een nieuw natuurgebied tussen Almere en Zeewolde: Noorderwold-Eemvallei.

Dit project is één van de twee projecten waarin Rijkswaterstaat invulling geeft aan de Flevolandse natuurcompensatieverplichting die is ontstaan door de bomenkap voor de verbreding van de A6 bij Almere. In totaal komt er 140 hectare nieuwe natuur voor terug. Dat staat gelijk aan een oppervlakte van circa 280 voetbalvelden.

 

Voor de verbreding van de A6 was het onvermijdelijk om bomen te verwijderen tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Voor iedere boom die verdwijnt, plant Rijkswaterstaat een nieuwe boom terug. Dit gebeurt bij voorkeur zo dicht mogelijk in de omgeving van de A6, maar blijkt door ruimtegebrek slechts beperkt mogelijk. In samenwerking met provincie Flevoland is daarom gekozen om het grootste deel van de bomen te compenseren op twee nieuwe locaties in de provincie Flevoland, Noorderwold-Eemvallei en Kop van het Horsterwold. Deze projecten maken deel uit van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Natuurcompensatie A6 Almere

In de eerste fase van het project Noorderwold-Eemvallei realiseert Stichting Flevo-landschap nieuwe natuur door de aanleg van bos en moeras. Er komt een diversiteit aan bomen, waaronder populieren, wilgen, eiken en haagbeuken. De verwachting is dat het project medio 2022 wordt opgeleverd. In het project Kop van het Horsterwold, dat al langer in uitvoering is, realiseert Staatsbosbeheer nieuwe natuur door de aanleg van bos. Deze bomen zijn geplant in 2017 en de verwachting is dat het project in 2019 wordt opgeleverd.

De samenwerkingspartners ondertekenden op 12 juli de realisatieovereenkomst voor Noorderwold-Eemvallei. Van links naar rechts: Jaco Burgers (ERF BV), Bart Fokkens (Stichting ERF), Martin Jansen (Stichting Flevo-landschap), Jan Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland), Jan Hoek (wethouder gemeente Almere), Wim van der Es (wethouder gemeente Zeewolde). Gehurkt van links naar rechts: Louis Schouwstra (Rijswaterstaat), Martine Dubois (M2 Natuur), Bert Talens (Pioniernatuur).