Eerste buurbouw evenement in Meanderpark: graaf je eigen struik uit

Woensdagmiddag 8 januari was het eerste ‘Buurbouw’ evenement van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht in het Meanderpark. Om ruimte te maken voor de verbreding, moeten bomen en struiken langs de snelweg verwijderd worden. Een initiatief van een bewoner om een struik uit te graven voor eigen gebruik, resulteerde in het eerste Buurbouw evenement.

Ongeveer 60 buurtbewoners, groot en klein, kwamen een kijkje nemen bij het evenement in het Meanderpark. Rond de 20 kinderen hebben samen met medewerkers van aannemer VEENIX en Rijkswaterstaat een vogelhuisje of insectenhotel gemaakt. Vooral het uitgraven van de struiken was hard werken. De wortels zaten erg diep en waren moeilijk te verwijderen, maar de aanhouder wint. Onze ecoloog Erik van Langen vertelde de bezoekers over de flora en fauna in het gebied. Ook was er een kunstenaar (woodcarver) aan het werk om een kunstwerk van hout te maken. Dit alles onder het genot van Koek en Zopie.

Buurbouw

Lammert Postma, omgevingsmanager A9BAHO bij Rijkswaterstaat is trots op het eerste Buurbouw evenement: ‘Toen Hinke Andriessen, bewoonster van de Meander, ons vroeg of ze een struik uit mocht graven voor eigen gebruik, was het idee voor het eerste Buurbouw evenement geboren. Want dat is waar Buurbouw voor staat: de omgeving gebruik laten maken van wat de bouw de komende periode te bieden heeft’. Tot en met 2026 wordt gewerkt aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9. Een groot bouwproject dat hinder veroorzaakt maar ook kansen biedt, voor omwonenden en bedrijven. Lammert: ‘Tijdens de bouw is er ineens van alles aanwezig: een gebouw dat een jaar leeg staat, 20 kilometer aan bouwhekken, veel kennis, puin, zand, een decor en nog veel meer. Startende ondernemers, verenigingen, vrijwilligers of anderen die een mooi idee hebben en wel wat hulp kunnen gebruiken ontmoet Buurbouw graag’.

Buurbouw is een tijdelijk platform tijdens de bouwperiode van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht waarbij Rijkswaterstaat, aannemer VEENIX en gemeente Amstelveen initiatieven van bewoners en ondernemers uit de buurt faciliteren. Heb je een initiatief? Meld je dan aan via A9badhoevendorp-holendrecht@rws.nl.

Verwijderen bomen en struiken Amstelveen

Voor de verbreding moet ruimte gemaakt worden langs het tracé. In Amstelveen moeten hiervoor ruim 5.000 bomen en struiken verwijderd worden. De werkzaamheden zijn 6 januari gestart en lopen tot eind maart, dan start het broedseizoen van de vogels. In april worden de bomen en struiken gerooid en afgevoerd.

Bekijk ook het filmpje dat RTV Amstelveen maakte.