‘Goed voorbereid de eerste schop in de grond zetten’

‘We zijn nu echt begonnen. Voor bewoners en weggebruikers is dat ook zichtbaar, vooral de bomenkap’. Hans van der Velde, vanuit aannemer VEENIX verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht, realiseert zich maar al te goed dat het voor bewoners even slikken is. ‘Het verwijderen van bomen en struiken blijft gevoelig en dat is ook begrijpelijk. Maar het werk wordt zorgvuldig voorbereid en ook tijdens de uitvoering goed gemonitord. Elke boom wordt onder de loep genomen door ecologen voor de flora en fauna. Hier wordt veel energie in gestoken. Je zou bijna vergeten dat we naast het verwijderen van de bomen, nog veel meer voorbereidingen te doen hebben. Zo zijn we ook met verschillende onderzoeken gestart om in de zomer goed voorbereid de eerste schop in de grond te zetten.’

Voor Hans is de omgeving bekend terrein. Eerder werkte hij aan de omlegging van knooppunt Badhoevedorp en aan de verbreding van de A2 tussen Maarssen en Holendrecht. ‘Mooi om de wegen nu op elkaar aan te laten sluiten. Maar voor we de weg daadwerkelijk gaan verbreden, moet er nog veel gebeuren, zowel boven als onder de grond’.

Ruimte maken voor aanleg bypass

Voordat de A9BAHO verbreed kan worden, moet aan beide kanten van de snelweg ruimte gemaakt worden. ‘We starten aan de noordkant van de A9 met de verbreding, ook bij de verdiepte ligging in Amstelveen. Om te zorgen dat het verkeer daar door kan blijven rijden, moeten we het verkeer dat nu over de noordzijde rijdt, verplaatsen naar een andere plek. Dit hebben we opgelost door, voordat we starten met de bouw aan de noordzijde, een zogenaamde ‘bypass’ aan te leggen aan de zuidkant ter hoogte van het Stadshart. Deze bypass is eigenlijk een tijdelijke slinger om de bouwplaats van de toekomstige bak heen. Hierdoor kunnen we de noordelijke bak van de verdiepte ligging aanleggen terwijl het verkeer door kan blijven rijden. In oktober starten we met de aanleg van deze bypass: werkzaamheden zoals het omleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van zand zodat de grond daar in kan klinken en straks stevig genoeg is om verkeer over heen te laten rijden. Dat we op deze locatie nu alvast de bomen weghalen heeft met het broedseizoen te maken. Dat loopt vanaf april tot september. In deze periode is de kans op broedende vogels in de bomen groot. Als er broedende vogels in een boom zitten, kunnen we die natuurlijk niet verwijderen.

Niet gesprongen explosieven

Ook onder de grond moet ruimte gemaakt worden. ‘We zijn het onderzoek naar niet gesprongen explosieven aan het voorbereiden. Begin april gaat dat onderzoek buiten van start met detectiemiddelen, zowel boven als in de grond (met zogenaamde dieptedetectie). De kans dat we bommen vinden is zeker aanwezig. Rondom Schiphol is het een verdacht gebied. In de Tweede Wereldoorlog zijn met name door de Engelsen veel bommen geworpen op Schiphol, waar destijds de Duitsers zaten. De Duitsers hadden echter ook luchtafweergeschut geplaatst in de omgeving, zodat we zowel Engelse als Duitse munitie kunnen aantreffen. Mochten we inderdaad bommen aantreffen dan kan dit gevolgen hebben voor de planning. Je kunt je voorstellen dat het opruimen van deze bommen grote gevolgen met zich meebrengt. Denk aan bewoners die tijdelijk hun huis uit moeten, wegen, maar ook de start- en landingsbanen van Schiphol die je tijdelijk moet afsluiten, etc. Uiteindelijk bepaalt de Explosieven Opruimingsdienst wanneer de bom verwijderd wordt. Uiteraard in overleg met alle partijen in de omgeving. Ondanks dat we dit vaker doen, blijft het een spannende klus’.

Wegafsluitingen voor onderzoek

‘We doen ook een milieuonderzoek, zoals het in kaart brengen van de kwaliteit van de grond. Zo bekijken we of we de grond kunnen hergebruiken op locatie of dat we het moeten afvoeren omdat het niet aan de regels voldoet. Daarnaast worden er inspecties gedaan waarbij we onderzoek doen naar de bouwkundige staat van de viaducten en bruggen en de weg. Als we er vanaf de zijkant van de weg niet goed bij kunnen, zetten we rijstroken tijdelijk af zodat we veilig kunnen werken. Om ervoor te zorgen dat het verkeer daar geen hinder van ondervindt, doen we dat met name ’s nachts.

Vanaf de zomer

Al deze onderzoeken zijn nodig zodat we tijdens de uitvoering niet voor verrassingen komen te staan. Vanaf de zomer starten we met werkzaamheden die voor de omgeving zichtbaar zijn. We gaan dan een aantal panden langs de A9 in Amstelveen slopen, waaronder de pastorie van de Annakerk, en gaan hulpbruggen aanleggen in Amstelveen om de verbinding tussen noord en zuid Amstelveen tijdens de verbreding te behouden. In het najaar starten we met de aanleg van de tijdelijke op- en afritten naar het Stadshart en in Ouderkerk aan de Amstel starten we, na het broedseizoen, met het verwijderen van bomen en struiken’.