“Er is nooit een geschikt moment om verkeershinder te veroorzaken”

Wat komt er kijken bij de verbreding van een snelweg? En wie spelen daar een rol in? Met een reeks interviews geven we daar in de komende periode een beeld van. Ditmaal horen we van Bert Jan Zandhuis, verkeersmanager van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht (A9BAHO) vanuit Rijkswaterstaat, wat zijn functie inhoudt en hoe hij die invult.

 Verkeersmanagement

“Als verkeersmanager ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer tijdens de uitvoering van het project. Alle bouwplannen toets ik daarop. De manier waarop in fases gebouwd kan worden, is bepalend voor de ruimte die er overblijft voor het verkeer. Als er werkzaamheden zijn waarbij we niet alle rijstroken beschikbaar kunnen houden, moeten we slim plannen en goed afstemmen met de aannemer en alle wegbeheerders, zoals de gemeenten en provincie. Een groot deel van de hinder wordt overigens al voorkomen dankzij het contract en de manier waarop de aannemer de eisen invult die in dat contract zijn opgenomen om verkeershinder tot een minimum te beperken.”

Puzzel

“De verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Te beginnen met de aanleg van de verdiepte ligging bij het Stadshart van Amstelveen. Dat is qua verkeer één van de drukste locaties binnen het projectgebied. Het ligt ook nog eens in een dicht bebouwde omgeving. De bouw van die verdiepte ligging is qua verkeer, logistiek (hoe krijg je je materiaal en materieel op tijd op de juiste plek) en omgeving een enorme puzzel.”

Sturen en afstemmen

“Een andere uitdaging is de afstemming met een ander project in de omgeving: Zuidasdok. Dat project werkt aan de verbreding van de A10 Zuid, een autotunnel en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid. We moeten rekening houden met elkaar als we wegen afsluiten. Voor Zuidasdok wordt bijvoorbeeld in de zomer van 2022 elf dagen lang de A10 buitenring afgesloten. Dat soort grote hindermomenten moeten we tijdig afstemmen. Het afsluiten van een rijbaan op de A9, of het afsluiten van de A10, heeft grote consequenties voor het hele netwerk in de regio. Zo ontzettend veel partijen zijn afhankelijk van deze wegen voor hun bereikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het Arenapoortgebied, Amsterdam Medisch Centrum, Schiphol, Stadshart Amstelveen en de Bloemenveiling in Aalsmeer. Er is natuurlijk nooit een geschikt moment om hinder te veroorzaken, maar je kunt wel sturen en tijdig met alle partijen afstemmen.”

Minder hinder

“We proberen met onze aanpak zo min mogelijk hinder te veroorzaken tijdens de bouw. Die aanpak is gebaseerd op drie pijlers: ‘minder hinder’, ‘gedragsverandering en innovatie’ en als derde ‘samenwerking en draagvlak’. De ‘minder hinder’ aanpak bestaat met name uit zoeken naar momenten waarop afsluitingen de minste hinder veroorzaken. Daarvoor hebben we onder andere overleg met alle wegbeheerders en andere grote projecten in de regio Noord-Holland, zoals Zuidasdok. Samen onderzoeken we of onze plannen niet conflicteren. Ook neem ik deel aan het operationeel overleg van het Arenapoort gebied. Daarin zitten vertegenwoordigers van Ziggo Dome, AFAS Live, Arena, IKEA etc. Ik presenteer daar de werkzaamheden en afsluitingen die eraan komen vanuit het project. We hebben een gezamenlijke kalender waar alle werkzaamheden en evenementen op staan.”

Gedragsverandering en innovatie

“‘Minder hinder’ is één van de pijlers van onze aanpak. Maar we zetten ook in op ‘gedragsverandering en innovatie’. Ask&GO is daar een goed voorbeeld van. Dat is een dienst waar mensen een persoonlijk reisadvies kunnen opvragen. Ask&GO werkt in opdracht van de projecten A9 Badhoevedorp-Holendrecht en Zuidasdok. Gebruikers van die dienst kunnen tijdens grote hindermomenten vragen stellen over de projectwerkzaamheden, wegafsluitingen, omleidingen, verstoringen in het openbaar vervoer en over eventuele reisalternatieven. Daarmee proberen we bij hinderpieken mensen zo goed mogelijk te bereiken en te helpen bij het plannen van hun reis.”

Samenwerking en draagvlak

“De laatste pijler is ‘samenwerking en draagvlak’. Voor mij gaat dit om het opbouwen van duurzame relaties met onder meer de grote werkgevers, de transport- en logistieke sector, nood- en hulpdiensten, evenementenlocaties en de OV-bedrijven in de regio. Ik probeer een goede band op te bouwen, gebruik te maken van de kennis en ervaring die zij hebben en hun belangen zoveel mogelijk mee te nemen.”

Energie

“Vooral de complexiteit van dit soort grote projecten geeft mij energie. Het is werken op een postzegel en zorgen dat alles goed en veilig blijft functioneren. Ik stel me naar betrokken partijen open op en probeer uit te leggen waarom we doen wat we doen. En ik probeer te achterhalen wat het belang van de ander is en kijk of we als Rijkswaterstaat iets voor hen kunnen betekenen. Bijvoorbeeld: als er een (gedeeltelijke) afsluiting is van de A9 én de AFAS live, de Ziggo Dome en de Arena hebben alle drie tegelijkertijd volle bak (de zogenaamde triple), dan ben ik aanwezig in het operationeel mobiliteitscentrum. Daar zitten allerlei organisaties die betrokken zijn bij openbare veiligheid en openbare ruimte, zoals de politie en de gemeente. Ik kijk en denk dan mee en leer die partijen op een persoonlijke en cruciale manier kennen. En mocht er een probleem zijn met de uitstroom van het verkeer, dan kan ik snel schakelen met de verkeerscentrale of de aannemer.”

Meedenken

“Mijn uitgangspunt is ‘we doen het samen: omgeving, aannemer en Rijkswaterstaat’. Kijk, we hebben een contract met de aannemer. Dat is goed, die kaders heb je nodig. Maar als het om je omgeving gaat, moet je je kunnen inleven en proactief meedenken. Zoveel moeite is het niet om tegemoet te komen aan wat zij nodig hebben. Dat kunnen kleine dingen zijn, bijvoorbeeld een kort tekstje over de hinder aanleveren zodat de Arena dat op alle tickets kan zetten of een extra tekstwagen bij het Stadshart in Amstelveen. Daar moet je voor openstaan.”