Fijne zomer!

Damwanden, sloop- en grondwerkzaamheden; het zal u niet ontgaan zijn dat onze aannemer VeenIX het afgelopen half jaar volop bezig is geweest met de bouw van de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen en het slopen en vervangen van viaducten en bruggen langs het hele tracé. Van 24 juli tot en met 13 augustus wordt er een stuk minder gewerkt in verband met de bouwvakantie. 

Met bewonersbrieven, onze digitale nieuwsbrief, online bezoekerscentrum en sociale media proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden en de te verwachten hinder. Ook onze aannemer probeert de overlast zo goed als mogelijk te beperken tijdens de uitvoering. Desondanks beseffen wij ons dat de hinder soms best pittig kan zijn. Bouwen zonder overlast is helaas niet mogelijk. Wij willen u daarom bedanken voor uw begrip en geduld het afgelopen half jaar.

Doorkijk werkzaamheden

Bij de Schipholbrug en in Ouderkerk aan de Amstel krijgen de werkzaamheden steeds meer vorm. Wel zullen er de komende periode nog regelmatig wegafsluitingen zijn. Dit doen we om de veiligheid van de weggebruiker en werknemers te waarborgen.

Met het plaatsen van damwanden voor de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen zijn we over de helft. Ten oosten van de Keizer Karelweg (ter hoogte van de Meandertorens) zijn we klaar met de damwanden. Daar zijn we begonnen met aanbrengen van de funderingspalen. Deze palen worden geboord in plaats van geheid wat enorm scheelt in de geluidoverlast. Ten westen van de Keizer Karelweg zijn we nog wel volop aan de gang met damwanden. In dit artikel wordt de planning van de damwanden aangegeven.

Inloopmarkt en online webinar

Na de zomer organiseren wij weer een inloopmarkt en een online webinar om u bij te praten over het werk. Houd deze website in de gaten voor de exacte datum. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de werkzaamheden aan de A9. Aanmelden kan via ons onlinebezoekerscentrum.

Voor nu wensen wij u een fijne zomer!

In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat in Amstelveen het plaatsen van de damwanden voor de verdiepte ligging drie weken stil ligt. Dat klopt niet helemaal. Van 24 juli tot en met 4 augustus plaatsen we wel damwanden tussen de Amsterdamseweg en het Kazernepad.