Gewijzigde fietsroutes: Stippel je fietsroute uit voordat je naar school fietst

Om de werkzaamheden aan de verbreding van de A6 uit te kunnen voeren, moeten we bestaande fietsroutes wijzigen. Zo zijn de fietspaden Burgerspad, Fontanapad en Pedersenpad, die onder de A6 doorgaan, afgesloten.

Om van de ene naar de andere kant van de snelweg te komen, kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de Havendreef, Oorweg of het Sturmeypad. Ter plaatse worden de omleidingen met gele borden aangegeven. Houd rekening met circa vijf minuten extra reistijd op de fiets.

Burgerspad

Het Burgerspad is vanaf augustus 2017 tot medio 2019 afgesloten tussen de Zenderstraat ten noorden van de A6 en het Farflerpad ten zuiden van de A6. De oude smalle doorgang onder de A6 wordt gesloopt. Er komt een bredere onderdoorgang bestaande uit een voetpad, fietspad en een sloot van 15 meter breed.

Fontanapad

Het fietspad Fontanapad is vanaf maart 2017 tot medio 2019 afgesloten tussen de McDonald’s en Thermen La Mer. Op de plek van het huidige Fontanapad maken we de nieuwe aansluiting van de Noorderdreef met het nieuwe busstation boven de A6. Voor de veiligheid van de fietsers is het nodig om het fiets- en wandelpad tijdens de werkzaamheden af te sluiten.

Pedersenpad, Fongerspad en Sturmeypad

Het Pedersenpad, dat langs de Kromme Wetering loopt, gaat eind oktober 2017 open. Het Fongerspad, aan de overkant van de Kromme Wetering, is van maandag 11 t/m vrijdag 15 september dicht. Fietsers en voetgangers kunnen in beide gevallen gebruik maken van de omleiding via het Sturmeypad.

Herstellen fietspaden

Aannemer Parkway6 gaat de komende weken aan de slag met het herstellen van een aantal fietspaden. Ook worden de omleidingsroutes gecontroleerd en waar nodig verbeterd.

Hinder

De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 veroorzaken hinder voor de weggebruikers op de A6 en voor de weggebruikers rondom de A6. Voor fietsers in de omgeving van de A6 betekent dit dat  fietsverbindingen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Er is wel altijd  een fietsverbinding in de directe omgeving beschikbaar. Daarmee wordt voorkomen dat fietsers ver moeten omfietsen. Rijkswaterstaat en aannemer Parkway6 proberen de hinder op die manier zoveel mogelijk te beperken.