Vanaf 9 oktober onderdoorgang fietspad Pedersenpad open, Sturmeypad dicht

Vanaf maandag 9 oktober a.s. is het deel van het fietspad Pedersenpad dat onder de A6 doorloopt, weer open. De onderdoorgang Sturmeypad, ten westen van het Pedersenpad is vanaf 9 oktober a.s. dicht.

Om aan de andere kant van de snelweg te komen, kunnen fietsers gebruikmaken van het nieuwe tijdelijke Sturmeypad en het Pedersenpad. Houd rekening met circa 5 minuten extra reistijd.

 

De afgelopen periode zijn er bij het viaduct over de Kromme Wetering damwanden ingetrild en funderingspalen geheid. Om de veiligheid van fietsers en wegwerkers te waarborgen, was het fietspad Pedersenpad gedurende deze werkzaamheden afgesloten. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Het Pedersenpad kan daarom weer veilig gebruikt worden.

Afsluiten Sturmeypad

De onderdoorgang Sturmeypad wordt vanaf 9 oktober afgesloten en komt in deze vorm niet meer terug. Om extra reistijd door de afsluiting van het Sturmeypad te beperken heeft aannemer Parkway6 een nieuw tijdelijke Sturmeypad aangelegd, tussen de onderdoorgang Sturmeypad en het Pedersenpad, parallel aan de A6.

Tijdelijk viaduct

Ten westen van de onderdoorgang Sturmeypad wordt een nieuw tijdelijk viaduct gebouwd. Medio 2018 wordt het tijdelijke viaduct in gebruik genomen. Fietsers en voetgangers kunnen dan ook via dit viaduct de snelweg oversteken.

Eind situatie

Ter hoogte van de voormalige onderdoorgang Sturmeypad wordt een nieuw viaduct gebouwd, het Steigerdreefviaduct Medio 2019 is dit viaduct gereed.  Het (tijdelijk) afsluiten van fietspaden is nodig voor de verbreding van de A6.

 

Situatie fietspaden vanaf 9 oktober 2017