Gewijzigde verkeerssituatie bovenkant knooppunt Almere

Vanaf maandag 2 juli 5.00 uur is de verkeerssituatie aan de bovenkant van het knooppunt Almere gewijzigd. Het verkeer vanuit Lelystad richting de A27 moet links aanhouden. Voorheen moest het verkeer hier uitvoegen naar rechts. Verkeer vanuit Lelystad richting Almere moet rechts uitvoegen en gaat om het knooppunt heen. Het verkeer rijdt hier op de toekomstige parallelrijbaan. Dit is een tijdelijke situatie.

Door het verkeer vanuit Lelystad richting Amsterdam en Almere tijdelijk over de toekomstige parallelrijbaan te laten rijden, creëert aannemer Parkway6 werkruimte om in het midden van het knooppunt Almere de hoofdrijbaan richting Amsterdam te verwijderen en opnieuw aan te leggen.

Aansluiten knooppunt Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 bij Almere naar vier rijstroken per rijrichting. Om het knooppunt Almere aan te laten sluiten op deze nieuwe rijstroken heeft aannemer Parkway6 de afgelopen maanden bestaande rijstroken en verbindingsbogen verlegd en nieuwe aangelegd. In mei en juni zijn de nieuwe en verlegde bogen en rijstroken op en rond het knooppunt Almere stap voor stap in gebruik genomen.

Naar werk: Knooppunt Almere