Gewijzigde verkeerssituatie Buitenhoutviaduct (Tussenring) Almere

De verkeerssituatie op het Buitenhoutviaduct (Tussenring) verandert vanaf maandag 31 juli. Verkeer leiden we dan over het oostelijke deel (kant van Lelystad). Dat is vanwege voorbereidingen om het westelijke deel (kant Almere) te slopen.

In het eerste weekend van september slopen we het westelijke deel van het Buitenhoutviaduct (Tussenring) . Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden moet de aannemer voorbereidende werkzaamheden aan dit deel van het viaduct uitvoeren. Om dit te kunnen doen, leiden we het verkeer dat over het westelijke deel van het viaduct rijdt vanaf 31 juli 2017 om via het oostelijke deel van viaduct.

In beide richtingen 1 rijstrook

De verkeerssituatie wordt hierdoor gewijzigd. Het verkeer over het viaduct gaat in beide richtingen over 1 rijstrook rijden, op het oostelijke deel van het viaduct. Zo komen de 2 rijstroken op het westelijke viaduct vrij zodat de aannemer kan starten met de voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan met name uit grondwerkzaamheden zoals het wegfrezen van het asfalt.

Start aanleg nieuw viaduct

Nadat het westelijke deel van het Buitenhoutviaduct gesloopt is, start de aannemer met de aanleg van een nieuw viaduct. In het voorjaar van 2018 is dit nieuwe viaduct klaar en start de sloop van het oostelijke viaduct. Het verkeer rijdt dan over het nieuwe viaduct.

Lees ook