‘Het is geven en nemen’ – omgevingsmanagers A9 BAHO aan het woord

Lammert Postma van Rijkswaterstaat en Loek van Bokkum van aannemer VEENIX zijn beiden omgevingsmanager van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht (A9BAHO). Een flinke klus.

De A9BAHO loopt door drie gemeenten en gaat over een lengte van 11 kilometer helemaal op de schop. Het project kent veel verschillende doelgroepen met ieder hun eigen belangen, zoals boerenbedrijven bij Ouderkerk, de direct aanwonenden in Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen, bedrijven, scholen, het Amsterdamse Bos en natuurlijk de weggebruikers. ‘We streven ernaar dat we eruit komen met al onze stakeholders. Dat betekent vaak aan beide kanten iets geven en nemen’, aldus Lammert Postma.

Lammert is vanaf de voorbereidingen al betrokken bij het project, Loek is onlangs aangeschoven toen VEENIX het contract met Rijkwaterstaat tekende. Lammert: ‘Tijdens de voorbereidingen heb je al veel contact met de betrokkenen. Je wilt de mensen zoveel mogelijk meenemen in wat er staat te gebeuren de komende tijd. Daarnaast hebben we ook veel wensen en eisen opgehaald bij bijvoorbeeld gemeenten en scholen. Dit was belangrijke input voor de marktpartijen tijdens de aanbestedingsfase. Rekening houden met de omgeving was een van de criteria om het werk te mogen uitvoeren’.

Lammert Postma

Werken in een dichtbevolkt gebied

Loek is bekend in de omgeving. Eerder is hij betrokken geweest bij de bouw aan de Amstelveenlijn. ‘Een groot werk uitvoeren zoals de verbreding van de A9 in een dichtbevolkt gebied is een enorme uitdaging. Uitgangspunt voor ons was om de omgeving leefbaar te houden tijdens de uitvoering van het werk. Hiervoor hebben we verschillende maatregelen ingezet om de hinder van geluid en voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Ondanks dat zullen de mensen hinder ondervinden, dat is niet te voorkomen. Ik denk dat tijdige informatie over het werk en de mogelijke hinder al veel helpt om irritatie bij mensen in de omgeving te beperken. Ook inzicht geven in het waarom en hoe van het werk helpt vaak mee’.

Loek van Bokkum

Optimaliseren plannen

De komende tijd gaat Loek vooral kennis maken met verschillende stakeholders en de plannen verder uitwerken met zijn team. ‘Het is belangrijk om herkenbaar te zijn voor de omgeving. Dat de mensen weten wie de mensen achter VEENIX zijn. Samen met het omgevingsteam zijn we op dit moment druk bezig met kennismaken, mensen informeren over onze plannen op hoofdlijnen, de plannen verder uitwerken. En onderweg proberen we de plannen zoveel mogelijk te optimaliseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de te verwijderen bomen. Uitgangspunt in de plannen is steeds geweest zo min mogelijk bomen te verwijderen. Bij de optimalisatie van de plannen bleek dat we een groot aantal bomen bij de Operabuurt in Amstelveen (bij aansluiting 4 aan de noordzijde) tóch kunnen behouden. Een mooie meevaller, voor de omgeving en ook voor ons’.

Duidelijkheid en garanties

Nu er een uitvoerende partij is, worden de plannen concreter. ‘We hebben gemerkt dat de omgeving op een gegeven moment wil weten wat ze te wachten staat. Daarom is het fijn dat we weer een stap verder zijn en VEENIX kan vertellen wat er de komende jaren staat te gebeuren. De eindplaatjes waren grotendeels bekend, maar de weg ernaar toe is voor veel direct aanwonenden net zo, of zelfs belangrijker’, aldus Lammert. ‘Voor veel mensen in Amstelveen was het bijvoorbeeld een opluchting dat de af- en opritten bij de Keizer Karelweg de hele bouwperiode grotendeels open blijven. De mensen in Ouderkerk wilden de garantie dat een groot deel van de  bomen aan de noordzijde zouden blijven staan. En die garantie konden we geven. Duidelijkheid geven is belangrijk voor het vertrouwen’, vult Loek aan.

Evalueren met direct betrokkenen

‘Zodra we met de wegverbreding aan de slag gaan, gaan we periodiek met een groep direct betrokkenen evalueren hoe de bouwhinder ervaren wordt, wat beter kan en wat mogelijke alternatieven zijn’, vervolgt Loek zijn verhaal. ‘Wij kunnen wel hinder beperkende maatregelen hebben bedacht, maar als deze onvoldoende blijken te zijn, dan moeten we mogelijke alternatieven de revue laten passeren. Denken in mogelijkheden in plaats van wat niet kan. Daarom starten we in het voorjaar met een Begeleidingscommissie Uitvoering. Hiervoor zoeken we direct betrokkenen zoals omwonenden, ondernemers, etc. die constructief mee willen denken over de gevolgen en kansen in de hele omgeving tijdens de bouwwerkzaamheden. Dus niet over persoonlijke belangen. Zo streven we ernaar om met elkaar zo goed mogelijk door de bouwperiode heen te komen’.

Aanmelden voor de Begeleidingscommissie Uitvoering kan via bcu-a9baho@veenix.nl.