Begeleidings Commissie Uitvoering: deel uw ervaringen over de bouw van de A9BAHO

Aannemer VEENIX en Rijkswaterstaat vinden het belangrijk om tijdens de uitvoering van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9BAHO ervaringen uit de omgeving te horen over de bouwactiviteiten. In het voorjaar van 2020 start aannemer VEENIX daarom met gesprekken met direct betrokkenen onder de naam Begeleidings Commissie Uitvoering (BCU).

VEENIX zet diverse maatregelen in om de hinder tijdens de bouwfase zoveel als mogelijk te beperken. Zo worden palen geboord in plaats van geheid, damwanden voorgeboord en vrachtwagens voorzien van ‘white noise’ in plaats van de hinderlijke achteruitrijpiepjes. Tijdens periodieke gesprekken met de BCU willen wij deze hinderbeperkende maatregelen bespreken en evalueren. Daarbij zijn we op zoek naar kennis en ervaring uit de omgeving. Zo kunnen wij indien nodig actief inspelen op issues die er leven in de omgeving.

Wat is de BCU wel?

  • Een plek voor constructieve feedback
  • Vertegenwoordiging van algemeen belang
  • Een plek waar kennis en ervaring gedeeld worden over de uitvoering van het project

Wat is de BCU niet?

  • Een klachtenloket
  • Een plek voor individueel belang
  • Het ter discussie stellen van het project en de mijlpalen of de bestemmingsplannen

Aanmelden BCU

Heeft u interesse om deel te nemen aan de BCU? U kunt zich aanmelden via bcu-a9baho@veenix.nl. In het voorjaar van 2020 ontvangt u meer informatie over de eerste bijeenkomsten. Wanneer de bouwactiviteiten van start gaan willen we de eerste gesprekken gaan voeren. Naar verwachting zal dit na de zomer van 2020 zijn.