Hinder op de A9 Badhoevedorp – Holendrecht januari – maart 2023

Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging in Amstelveen, wordt eerst een bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9) aangelegd. Medio februari 2023 wordt het eerste deel van de bypass in gebruik genomen. Eind maart volgt het tweede deel. In het voorjaar zal VeenIX starten met de bouw van de noordelijke verdiepte bak. 

Het in gebruik nemen van de bypass brengt verkeershinder met zich mee. Hieronder staat per periode de hinder weergegeven. Onderaan dit artikel vindt u de bijbehorende omleidingskaarten.

Download hier de factsheet met alle afsluitingen en omleidingen

Vanaf vrijdag 13 januari 20.00 uur tot maandag 27 maart 5.00 uur

Oprit Schiphol Oost dicht (dit is de oprit bij de rotonde van de Burgemeester A. Colijnweg tussen oprit 6 Aalsmeer en oprit 5 Amstelveen Stadshart in). Het verkeer vanuit Aalsmeer kan via oprit 6 Aalsmeer de A9 oprijden. Zie kaart 1. 

De oprit is deze periode afgesloten zodat VeenIX de bypass op deze locatie aan kan leggen. 

Van zaterdag 14 januari 22.00 uur tot zondag 15 januari 9.00 uur

De A9 is in één richting dicht: vanaf knooppunt Badhoevedorp tot en met afrit 5 Amstelveen-Stadshart. Het verkeer wordt omgeleid via de A4, A10 en de A2 (zie kaart 2). 

VeenIX plaatst in deze nacht een aantal verkeersportalen over de A9 ter voorbereiding op de ingebruikname van de bypass. 

Verschillende afsluitingen in het weekend van vrijdag 17 februari 20.00 uur tot en met maandag 20 februari 5.00 uur

Vrijdag 17 februari 20.00 uur tot en met maandag 20 februari 5.00 uur

De A9 is in één richting dicht: vanaf knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht. Het verkeer wordt omgeleid via de A4, A10 en de A2. Het verkeer moet rekening houden met circa 10-30 minuten extra reistijd, zie kaart 2.

Van zaterdag 18 februari 20.00 uur tot zondag 19 februari 9.00 uur

De A9 is vanaf knooppunt Holendrecht tot afrit 6 Aalsmeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en de A4 en moet rekening houden met circa 10 minuten extra reistijd. Zie kaart 3. 

Let op: Voor en na deze afsluiting, zijn op de A9 vanaf knooppunt Holendrecht tot en met afrit 6 Aalsmeer, twee in plaats van drie rijstroken beschikbaar. Het verkeer richting knooppunt Badhoevedorp moet rekening houden met een grotere kans op file en extra reistijd als gevolg daarvan. 

Van zaterdag 18 februari 16.00 uur tot maandag 20 februari 5.00 uur

Afrit 5 Amstelveen-Stadshart, komende vanuit de richting Amsterdam/Utrecht, dicht. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid met gele bebording.

Dit weekend wordt de zuidelijke rijbaan van de A9 (verkeer van Badhoevedorp naar Holendrecht) aangesloten op de bypass. Vanaf maandag 20 februari 5.00 uur rijdt het verkeer ver het zuidelijke deel van de bypass. 

Vanaf vrijdag 24 maart 20.00 uur tot en met maandag 27 maart 5.00 uur

  • De A9 is in één richting dicht, van knooppunt Holendrecht tot knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en de A4 en moet rekening houden met circa 10 – 30 minuten extra reistijd. Zie kaart 3.
  • De andere richting, vanaf knooppunt Badhoevedorp tot en met knooppunt Holendrecht, zijn twee in plaats van drie rijstroken beschikbaar. Het verkeer moet rekening houden met circa 10 minuten extra reistijd. 

Dit weekend wordt in Amstelveen de noordelijke rijbaan van de A9 (verkeer van Holendrecht naar Badhoevedorp) aangesloten op de bypass. Vanaf maandag 27 maart 5.00 uur rijdt al het verkeer over de bypass. 

Kaart 1: werkzaamheden hierboven beschreven

Omleidingskaart 1

Kaart 2: omleidingen en werkzaamheden hierboven beschreven

Omleidingskaart 2

Kaart 3: werkzaamheden en omleidingen hierboven beschreven

Omleidingskaart 3

Vanaf 2023 forse hinder

De afgelopen twee jaar zijn vooral voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf 2023 start VeenIX met de daadwerkelijke bouw van de verbreding en verdiepte aanleg. Over de hele lengte worden viaducten en bruggen gesloopt en uitgebreid en er wordt gestart met de bouw van verdiepte ligging in Amstelveen. Om de geluidhinder zoveel als mogelijk te beperken, zet VeenIX geluid beperkende maatregelen in. Ondanks deze maatregelen zullen de werkzaamheden gepaard gaan met aanzienlijk meer verkeers- en geluidhinder dan de afgelopen twee jaar. Met name voor de directe omgeving zal de geluidoverlast op momenten pittig zijn. Bewoners worden per brief en via het online bezoekerscentrum op de hoogte gehouden wanneer we bij hen in de buurt starten. 

Afsluitingen A9: laat je goed informeren over je reis door Ask&GO

Tijdens deze afsluitingen is de persoonlijke reisadviesdienst Ask&GO 24/7 actief. Via WhatsApp en Facebook Messenger kunnen reizigers een persoonlijk reisadvies opvragen. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur worden vragen direct beantwoord.

Ga naar www.askandgo.nl voor meer informatie