Hoe maak je een snelweg insectvriendelijker?

In het voorjaar van 2020 heeft ‘Imkersvereniging Amstelland’ ideeën aangeleverd om al tijdens het werk aan de A9 extra oog te hebben voor insecten. De samenwerking levert leuke initiatieven op. Harmke van de Fliert, voorzitter van Imkersvereniging Amstelland: ‘Je kan ervoor kiezen om niks te doen tot de werkzaamheden voorbij zijn, maar het is juist een kans om het nu aan te pakken. Zo wordt de omgeving rond de A9 blijvend insectvriendelijker.’

‘Rijkswaterstaat benaderde ons in het voorjaar van 2020 met de vraag of we hen konden helpen met het plaatsen van bijenkasten’, vertelt Harmke. ‘Zij wilden graag wat terugdoen voor de natuur. Mijn collega-imkers en ik stelden voor om het meteen ruimer trekken, om álle bestuivers (wilde bijen, wespen, hommels, vlinders, zweefvliegen, kevers et cetera) een goede plek te geven. Wat we willen is een zo’n groot mogelijke biodiversiteit. Dat wil zeggen, alle soorten insecten. Wij komen met ideeën en dienen die in bij Rijkswaterstaat. De gehele uitvoering ligt bij ‘Buurbouw’: een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en aannemer VeenIX.’

Afbeelding van de 3 meter hoge bijenkast

Demonstratiekasten

‘De bijenkasten die we geplaatst hebben, zijn uniek. Ze zijn namelijk vrij toegankelijk voor iedereen om te komen kijken. Door het openen van een luikje kan je via een raam een kijkje nemen in de kast. Achter de kast bevindt zich een drie meter hoge schoorsteen, waar de bijen door naar buiten vliegen. Mens en bij hinderen elkaar dus niet. Afgelopen juni is de eerste kast geplaatst in de Stadstuin in Amstelveen. De tweede staat klaar bij onze Imkersvereniging en wordt geplaatst langs de nieuw geopende Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel.’

Kans voor educatie

‘Als imkersvereniging hebben we ook als doel om mensen kennis laten maken met de variatie aan bestuivers. Dit doen we door voorlichting, dat hebben we onlangs nog gedaan tijdens een evenement van Rijkswaterstaat in Ouderkerk aan de Amstel. De samenwerking met Rijkswaterstaat draagt hier aan bij.’

‘Het project van de bijenkasten hebben we ingediend bij de Nederlandse Bijen Vereniging met het oog op de Biodiversiteitsprijs. En wat bleek: we waren één van de winnaars! Met het prijzengeld hebben we een leskast aangeschaft, die we mee kunnen nemen. Tot dusver ontvingen we kinderen met name in ons clubhuis. Maar nu gaan we ook naar de scholen toe!’

Insectvriendelijke bermen

‘Wij adviseerden ook om de nieuwe bermen en taluds van de A9 zo in te richten, dat ze blijvend een oase zijn voor bestuivers en andere dieren. Zo is er op de van Hallweg al een meerjarige bloemenmengsel gezaaid en zijn er vaste planten geplant. Deze komen ook bij het Kazernepad en de Polderweg en op nog veel meer plekken. In het Meanderpark zijn heuvels aangebracht  om konijnen die in het talud van de snelweg verblijven, daar weg te lokken en een nieuw onderkomen te geven. Op ons advies is er zoet zand aan toegevoegd. De heuvels zijn hierdoor geschikt als woning voor ondergrondse insecten, zoals graafwespen en graafbijen.’

Win-win-win

‘Andere mooie voorbeelden van de samenwerking, zijn de insectenhotels die we maken van het hout van de verwijderde bomen langs de A9 en  het plan om de grond die in Amstelveen uitgegraven wordt, bij de op- en afrit Badhoevedorp te gebruiken voor een groenwal. Door er puin in te verwerken kan de wal steiler worden, waardoor die geschikt is voor oeverzwaluwen uit het Amsterdamse Bos. Het is een win-win-win situatie. Aannemer VeenIX is zijn grond kwijt, er komt een groenwal die ook als geluidsscherm dient en de natuur profiteert ervan.’

Filmpje

Van de opbouw van de bijenkast in de stadstuin in Amstelveen is door de imkersvereniging een filmpje gemaakt.