Tijdelijke rijstroken ter hoogte Huntumdreef

Om de bouw van de Gaasperdammertunnel mogelijk te maken, zijn er ook veel werkzaamheden in de omgeving Huntumdreef. Vanaf 10 augustus start aannemerscombinatie IXAS met de aanleg van bouwwegen en werkterreinen, de bouw van hulpbruggen, het aanleggen van tijdelijke rijstroken en de bouw van de wisselbaan.

Aanleg bouwwegen en werkterreinen

Aan de noordzijde van de A9 komt een bouwweg. Deze loopt vanaf de spoorlijn Amsterdam-Utrecht tot aan rivier de Gaasp en blijft in ieder geval tot en met  2018 liggen. Aan de zuidzijde van de A9 komt een bouwweg tussen de Huntumdreef en de Gooiseweg. Deze bouwwegen zijn nodig om met materiaal en machines gemakkelijk bij de A9 te komen.

 

Bomen die op de plek staan van de toekomstige tunnel of een bouwweg, worden gekapt. Ook worden enkele vijvers en sloten gedeeltelijk gedempt. In deze eerste periode richten we tot slot de werkterreinen in rondom de kruising Gooiseweg-A9. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn van 10 augustus en eind oktober.

 

Hulpbruggen

Bij de Huntumdreef komen 2 hulpbruggen: 1 voor fietsers en voetgangers en 1 voor auto’s. Bij het Bijlmerpleinpad komt een hulpbrug voor fietsers en voetgangers. De hulpbruggen komen onder de huidige A9 en boven de nieuwe tunnelbak te liggen. De bouw van de hulpbruggen vindt plaats tussen half augustus en december.

Fietspaden

Tijdens de werkzaamheden is een aantal van de gebruikelijke fiets- en voetpaden onder de A9 afgesloten.

  • Van 10/8 tot en met 2/10 is het Bijlmerpleinpad afgesloten. Hier maken wij dan een hulpbrug.
  • Van 5/10 tot eind 2021 zijn het Abcouderpad en het Reigersbospad afgesloten. Het Bijlmerpleinpad is dan weer open. Ook is er in deze periode een extra fiets- en voetgangersoversteek met een tijdelijke hulpbrug bij de Huntumdreef.

Tijdelijke rijstroken A9 aan de zuidzijde

Aan de zuidzijde van de huidige A9 maken we tijdelijke rijstroken waar een gedeelte van het snelwegverkeer over rijdt tijdens de bouw van de tunnel. Om de tijdelijke rijstroken te kunnen maken moet veel zand en grond worden weggehaald en aangebracht. De werkzaamheden aan de tijdelijke rijstroken vinden plaats tussen half augustus en eind november.

Wisselbaan maken

Aannemerscombinatie IXAS maakt als eerste het wegdek van de middelste tunnelbuis: in de toekomst wordt dit de wisselbaan. Deze wisselbaan wordt vanaf maart 2016 al gebruikt door snelwegverkeer. Om de wisselbaan te kunnen maken, voeren we graafwerkzaamheden uit, brengen we damwanden en verankeringen aan, ontgraven we de ondergrond, heien we funderingspalen en maken we de vloer van de wisselbaan. Het maken van de wisselbaan vindt plaats tussen half augustus en februari 2016.

Lees ook