Informatieavond A6 zeer goed bezocht

Zo’n 250 geïnteresseerden bezochten dinsdagavond de informatiebijeenkomst over alle werkzaamheden op en rond de A6 in Almere. Het programma bestond uit een informatiemarkt waar mensen vragen konden stellen en presentaties kregen van Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie SAAone.

Kritisch en open

Het hoge bezoekersaantal geeft de groeiende interesse aan in de werkzaamheden in Almere. Ondanks dat door de grote opkomst een groep mensen geen zitplaats had, luisterden bezoekers aandachtig. De sfeer was positief met ruimte voor kritische vragen. Bezoekers wilden vooral meer weten over hoe omleidingsroutes lopen. Hieraan zullen we op het online bezoekerscentrum meer aandacht besteden.

Factsheet

Omdat er de komende tijd heel veel gewerkt wordt aan de A6 en het onmogelijk is om alles te onthouden, kregen bezoekers na afloop een factsheet mee waarop de data en de werkzaamheden staan.

Vaker informatie

Om aan de enorme informatiebehoefte te voldoen en om alle bezoekers een goede plek te bieden tijdens een plenair programma, beraden we ons op de frequentie en de vorm van deze informatiebijeenkomsten.

Media

De 3 presentaties van de bijeenkomst

Lees meer

 

Naar werk: Verbreding A6