Martijn Jansen: ‘De betrokkenheid van mensen uit de omgeving is groot’

Martijn Jansen werkt als omgevingsmanager bij aannemer Parkway6 voor het project A6 Almere. Eerder werkte hij aan de bereikbaarheid van Almere, maar dan via het spoor. En nu, drie jaar later, is hij omgevingsmanager in diezelfde omgeving.  ‘In wezen ben ik gewoon een techneut, opgeleid in Delft. Ik vind het prachtig als er geasfalteerd wordt.’

Het werk van een omgevingsmanager is een continue wisselwerking tussen het belang van het project en het belang van de omgeving, vertelt Martijn. ‘Ik streef naar een tevreden omgeving waarin mensen zo min mogelijk overlast ervaren van de bouw. Daarnaast is het ook van belang dat het werk, het verbreden van de A6,  door kan gaan. Dat is het spanningsveld waarin ik werk.’

Inleven in de omgeving, weten wat er speelt, weten wat er leeft. Daar gaat het om in het werk van Martijn. ‘Op informatieavonden over het project kunnen mensen met een negatief beeld binnen komen, en toch tevreden naar huis gaan. Zolang ik kan uitleggen hoe het in elkaar steekt en onduidelijkheden kan wegnemen, ben ik blij. Daar doe ik het voor.’

 

Tevreden omgeving

Door Parkway6 is al in de aanbestedingsfase nagedacht over hoe het werk gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk hinder. ‘Een resultaat daarvan is dat we een tijdelijk viaduct bouwen om de verbinding tussen Almere Haven en Almere Stad veilig in stand te houden. Het viaduct wordt in de zomer van 2018 opengesteld.’

Daarnaast kijkt hij ook, wat kunnen we terugdoen voor belanghebbenden in de omgeving? Martijn licht toe: ‘De omgeving heeft bepaalde belangen. Een bedrijf moet kunnen bestaan, heeft daarvoor klanten nodig, moet vindbaar en bereikbaar zijn. Ondertussen verbreden wij een weg. Dat is zoeken met elkaar. Hoe kunnen bedrijven hun klanten op de juiste wijze informeren over bijvoorbeeld een omleiding? Wij willen meedenken in oplossingen voor de bereikbaarheid. Dat betekent soms een extra bord plaatsen of extra informatie geven.‘

Grote betrokkenheid

Martijn ervaart de betrokkenheid van mensen uit de omgeving van de A6 als aanzienlijk groter dan hij in eerdere projecten kent. Sinds de start van dit project, op 3 april 2017, zijn er al meer vragen binnen gekomen dan tijdens de gehele looptijd bij het spoorproject in Almere Centrum. Dat is opmerkelijk, licht hij toe. ‘Die betrokkenheid in de omgeving hier, ervaar ik als zeer positief.’

Wat wil hij tot slot aan mensen meegeven? Martijn: ‘Ik hoop op begrip voor het werk dat in de planning ligt. Helaas is hinder niet helemaal te voorkomen. De komende periode worden regelmatig (lokale) wegen en fietspaden verlegd. Waar dat gebeurt en hoe de routes lopen, daarover gaan we uiteraard nog uitgebreid communiceren. Zodat iedereen in de omgeving en op de weg tijdig geïnformeerd is.’