Geluidshinder intrillen damwanden in de nacht

Afgelopen nachten heeft aannemer Parkway6 onder andere gewerkt aan het toekomstige Floriadeviaduct (tegenover het Weerwater). Dit heeft meer geluidshinder veroorzaakt dan verwacht.

De werkzaamheden aan het Floriadeviaduct bestonden uit het intrillen van damwanden. Damwanden worden met een trilblok de grond ingetrild. Door het trillen wordt ruimte in de grond gemaakt waardoor de damwand naar beneden kan worden gedrukt, onder het gewicht van het trilblok. De geluidshinder van het intrillen van damwanden is onder normale omstandigheden beperkt. Echter stuitte de aannemer bij het toekomstig Floriadeviaduct op een zeer compact zandpakket waardoor het intrillen meer geluidshinder veroorzaakte. De nachtelijke trilwerkzaamheden aan het Floriadeviaduct zijn afgerond.

Steigerdreefviaduct

Bij het Steigerdreefviaduct, tegenover de Filmwijk, is Parkway6 ook in de nacht aan het werk. Hier is de ondergrond geschikt voor de reguliere werkwijze voor het intrillen van damwanden.

Meer informatie

Klik hier voor de actuele planning van de werkzaamheden aan de viaducten en een overzicht van de locatie van de viaducten.