Wat moet er nog gebeuren op de A1/A6?

De wegverbreding van de A1 en de A6 tussen Diemen en Almere Havendreef is in volle gang. Een aantal onderdelen is af en andere nog niet. Wat moet er nog gebeuren? Hoe lang blijft er nog hinder op de weg? En waarom staat er file terwijl de weg deels al verbreed is? Paul Knoester, omgevingsmanager A1/A6, geeft antwoord.

Waarom duurt de weguitbreiding zo lang?

‘Om de groei van het verkeer de komende jaren te kunnen opvangen, is weguitbreiding in de noordelijke Randstad hard nodig. Nu staan er vaak al files en wanneer we niets zouden doen, wordt dat alleen maar erger.

 

We pakken daarom de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere in zijn geheel aan. Zo groot weguitbreidingsprogramma duurt jaren om te realiseren. Het gaat namelijk niet alleen om kilometers extra asfalt maken, maar ook om diverse grote bouwwerken die aangelegd worden terwijl het verkeer blijft doorrijden.

 

Alles bij elkaar is dat een behoorlijke puzzel, omdat het werk veilig moet gebeuren en we de weggebruiker zo min mogelijke willen hinderen. Het zou het makkelijkste zijn voor de bouwers als de weg helemaal dicht kan. Dan kun je sneller doorwerken. Maar de weg voor langere tijd afsluiten is natuurlijk geen optie.

 

Dat geldt ook voor deelproject A1/A6 Diemen-Almere Havendreef. Sinds 2013 is dit project in uitvoering en vanaf november 2015 zijn er delen van het werk in gebruik genomen door het verkeer. Door slim te plannen en werk zoveel mogelijk te combineren, zijn op een aantal weekend- of nachtafsluitingen na, de A1 en A6 altijd open gebleven.’

 

Paul Knoester, omgevingsmanager A1/A6

Paul Knoester, omgevingsmanager A1/A6

 

Wanneer merken we iets van de extra capaciteit op de weg?
‘De echte verbetering op de weg is eigenlijk pas te merken als het project helemaal gereed is. Zodra een weggedeelte af is, en het is mogelijk om het open te stellen voor verkeer, doen we dat. Maar de doorstroming verbetert daar niet altijd direct van. Als we namelijk ergens een nieuw weggedeelte openen, maar verderop heeft de weg nog het oude aantal rijstroken, dan blijven de files per saldo bestaan. Alleen staan ze op een andere plek.

 

Wie van Lelystad richting Amsterdam gaat in de ochtend, staat bijvoorbeeld eerst ter hoogte van Almere Poort in de file. Na de herinrichting van de Hollandse Brug eind november, kun je hier goed doorrijden, maar sta je waarschijnlijk in de file bij knooppunt Muiderberg, totdat we dit knooppunt definitief hebben aangepast.’

 

Rijdt alles goed door als project A1/A6 gereed is?
‘We verwachten dat je als weggebruiker tot in 2018 á 2019 merkt dat de aangrenzende projecten nog volop aan het werk zijn. De A6 vanaf Almere Havendreef tot aan Buiten Oost gaan we bijvoorbeeld ook verbreden en bij Diemen wordt nog druk gebouwd aan de A9. Deze projecten zijn later klaar dan A1/A6.’

 

Waarom zijn er zo vaak wisselende wegindelingen?
‘Omdat de weg open moet blijven, maar we wel moeten kunnen bouwen, ontkomen we er niet aan om verschillende keren het verkeer via andere rijstroken te laten rijden. Daarmee creëren we ruimte om ernaast te kunnen werken. Zodra dat stuk af is, rijdt het verkeer daar overheen en werken we op de plek waar het verkeer eerst reed.

 

We proberen het aantal wisselende wegindelingen te beperken want we weten dat ze voor vertragingen zorgen. Als weggebruiker moet je namelijk wennen aan de nieuwe situatie; veel mensen gaan afremmen of wisselen opeens van rijstrook. Waar het kan, proberen we zoveel mogelijk werk te combineren om wisselende wegindelingen te voorkomen.

 

Denk bijvoorbeeld aan het weekend van 19-22 augustus waarin we vier dingen combineerden tijdens de afsluiting van de A1: gedeeltelijke openstelling van de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en het aquaduct, de omzetting van de A1 richting Amersfoort/Almere, de sloop van de oude spoorbrug en het op zijn definitieve plaats zetten van de nieuwe spoorbrug bij Muiderberg. Bepaalde werkzaamheden kunnen echter alleen maar na elkaar plaatsvinden, waardoor we tijdelijke veranderingen helaas niet kunnen voorkomen.’

 

Wat moet er nog gebeuren en welke impact heeft dat op het verkeer?

‘De grote gezichtsbepalende bouwwerken zijn af, maar er gaat nog een heleboel gebeuren. Ik zal de belangrijkste dingen noemen:

 

A6 – parallelbaan en hoofdrijbaan

‘Eind oktober en half november hebben we nog afsluitingen van de A6. Vanaf eind november 2016 is de A6 tussen de Hollandse Brug en Almere Havendreef helemaal klaar, inclusief de parallelbaan- en hoofdrijbaanstructuur. De splitsing tussen de rijstroken vóór de Hollandse Brug richting Amsterdam, die nu vaak tot file leidt, is dan weg. Zoals ik hiervoor ook al zei, zal verkeer richting A1 voorlopig nog vertraging ondervinden van knooppunt Muiderberg: dit knooppunt kan namelijk nu pas verbreed worden, nu de oude spoorbrug Muiderberg is gesloopt.

 

De andere kant op, richting Lelystad, zal verkeer vertraging ondervinden waar het project A1/A6 ophoudt en het aangrenzende project, van Almere Havendreef tot aan Almere Buiten-Oost, vanaf voorjaar 2017 aan de slag gaat. Het stuk A6 dat dit project verbreedt, is later klaar dan het stuk van project A1/A6.’

 

Verbindingsboog A1/A9 Amersfoort/Almere richting Schiphol

‘In het voorjaar van 2017 gaat de verbindingsboog van de A1 vanuit Amersfoort/Almere naar de A9 richting Schiphol open. Dat is de boog die over de nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal gaat. Vanaf dan gaan er drie rijstroken van de A1 naar de A9 Gaasperdammerweg, richting Schiphol en drie rijstroken  naar de A1, richting Amsterdam. Dat zal de doorstroming ten goede komen.

 

Totdat deze boog open gaat, is namelijk op de A1 richting Amsterdam de vijfde en de zesde rijstrook afgesloten, omdat verkeer naar de A9 nog over de oude Muiderbrug gaat. En op de bestaande Muiderbrug zijn maar vier rijstroken aanwezig. Mensen vragen wel eens waarom die boog niet eerder open kan, gelijk met de boog in de richting van Amersfoort. Dat heeft weer met bouwruimte te maken: het viaduct dat hiervoor nodig is, kan pas afgebouwd worden nu de oude A1 niet meer in gebruik is.’

 

Kruising A1 en A6 in aanbouw, knooppunt Muiderberg

Kruising A1 en A6 in aanbouw, knooppunt Muiderberg

 

Knooppunt Muiderberg

‘Knooppunt Muiderberg is naar verwachting in de tweede helft van 2017 gereed. De aannemer SAAone heeft officieel de tijd om dit knooppunt pas 1 juli 2018 op te leveren, maar heeft de planning naar voren geschoven en hoopt al in 2017 klaar te zijn. Tot die tijd vinden er diverse werkzaamheden plaats, waaronder het slopen van oude viaducten. Diverse keren zullen verbindingsbogen worden afgesloten in verband met het werk.’

 

Wisselbaan

‘De wisselbaan op de A1 wordt aangesloten op de wisselbaan van de A6 en de A9 Gaasperdammerweg. In de toekomst loopt de wisselbaan vanaf de Hogering in Almere helemaal tot aan de A9 bij Amstelveen. Hiervoor moet de bedieningstechniek van de wisselbanen grondig worden getest. Het is nu nog niet bekend wanneer de wisselbaan hiervoor afgesloten zal worden en voor hoe lang. Op het online bezoekerscentrum, via sociale media en de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte.’

 

  • Bekijk hier de flyer van de belangrijkste activiteiten met verkeershinder op een rij (periode: oktober-november-december 2016).
Naar werk: Verbreding A6