Nachtelijke heiwerkzaamheden voor fundering portalen langs A6

Bij het verbreden van de A6 hoort ook het aanbrengen van nieuwe portalen boven de A6 tussen Almere Haven en Almere Buiten-Oost. Voordat we de portalen kunnen bouwen, moeten we palen heien die worden gebruikt als fundering van de portalen.

De palen voor de portalen zijn de helft korter dan de heipalen die nodig zijn voor de viaducten. Daardoor zitten de palen sneller in de grond. Echter worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Ondanks dat de palen korter zijn, kan de omgeving wel geluidshinder ervaren.

Waar en wanneer?

  • Ter hoogte van de Noorderdreef : maandag 5 en dinsdag 6 februari
  • Ter hoogte van Danswijk ; woensdag 7, donderdag 8 en maandag 19 februari. Woensdag 7 en donderdag 8 maart
  • Ter hoogte van de Waterlandseweg : maandag 5 en dinsdag 6 maart

De heiwerkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd tussen 20.00 en 06.00 uur.

Waarom vinden de heiwerkzaamheden in de nacht plaats?

De palen worden geheid in de huidige A6. Deze plek is straks de middenberm. We moeten een rijstrook afsluiten om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, sluiten we een rijstrook in de nacht af. Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Heiwerkzaamheden die wij zonder verkeershinder kunnen uitvoeren vinden overdag plaats. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.