Nachtelijke heiwerkzaamheden Kolibribrug – Almere Buiten-Oost

Vanaf de Kolibribrug tot aan Almere Buiten-Oost heien we vanaf maandag 27 augustus portalen langs de snelweg. Dit gebeurt in de nacht.

Het gaat om de volgende nachten:

  • Maandagnacht 27, dinsdagnacht 28 en woensdagnacht 29 augustus
  • Van maandagnacht 3 tot en met vrijdagnacht 7 september
  • Maandagnacht 10, dinsdagnacht 11 en woensdagnacht 13 september

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 20.00 uur en 6.00 uur.

Heien in de nacht

De heiwerkzaamheden worden dicht langs de snelweg uitgevoerd, namelijk in de middenberm. Voor de veiligheid van onze mensen en de weggebruikers is het daarom noodzakelijk om een rijstrook af te sluiten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken mag er alleen in de nacht een rijstrook afgesloten worden. Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dat laatste niet altijd mogelijk.