Nieuwe toerit Almere Stad richting Lelystad donderdag 26 april open

Donderdag 26 april wordt de nieuwe toerit Almere Stad (5) richting Lelystad in gebruik genomen. De toerit is verlegd naar de overkant van de Waterlandseweg, aan dezelfde kant als de afrit vanuit Amsterdam. De toerit is onder andere verlegd zodat het verkeer vanuit Almere Stad richting Lelystad de Waterlandseweg niet meer hoeft te kruisen. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer.

Het verleggen van de toerit Almere Stad richting Lelystad had een langere doorlooptijd nodig dan de andere werkzaamheden op en rond de Waterlandseweg. Martijn Jansen, omgevingsmanager bij Parkway6: ‘Dit had te maken met het zettingsproces van de nieuwe oprit en de afbouw van het viaduct over de Waterlandseweg. De nieuwe oprit 5 richting Lelystad ligt op de plek van de oude afrit 5 vanuit Amsterdam. Deze oude afrit lag een stuk lager dan de nieuwe oprit en dat betekent dat de grond pas opgehoogd kon worden nadat de oude afrit was weggehaald. Vanaf dat moment kon ook de ondergrond pas gaan inklinken’. Daarnaast moest ook het dek van twee viaducten nog afgebouwd worden. Martijn: ‘De nieuwe oprit komt uit op de parallelrijbaan en moet dus al een stuk over twee nieuwe viaducten. Dit betekent dat we ook een deel van twee viaducten verder af hebben moeten bouwen’.