Omgevingsmanagers A9 Badhoevedorp – Holendrecht aan het woord

Kees Abrahamse en Lammert Postma van Rijkswaterstaat zijn als omgevingsmanagers betrokken bij  de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.  Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg van drie naar vier rijstroken per rijrichting en er komt een wisselbaan. Lammert: “Het is belangrijk dat wij een goede buurman zijn.”

Het stuk dat jullie gaan verbreden is 11 kilometer lang. Dat betekent veel stakeholders. Hoe gaan jullie daarmee om?

Kees: “De afgelopen jaren heb ik gesproken met veel stakeholders, van groot tot klein. Van keukentafelgesprekken tot tweewekelijkse afspraken met de gemeente. Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, is wat wij willen en wat de gemeente en bewoners willen, samengekomen in één ontwerp.”

Wat zijn terugkerende onderwerpen van stakeholders?

Kees: “De meeste bewoners van Amstelveen zijn blij met de verbreding van de A9. Nu snijdt de snelweg als een mes dwars door Amstelveen. Door de verdiepte ligging met de drie overkappingen worden noord en zuid verbonden. De leefbaarheid neemt hierdoor toe. De delen tussen de overkappingen worden helemaal met groen ingeplant. Zo komen er klimplanten op de geluidsschermen. Straks ziet de omgeving rond de weg er heel groen uit en het geluidsniveau gaat enorm naar beneden.”

Is er ruimte voor de bewoners om mee te denken?

Kees: “Na het besluit dat er geen tunnel zou komen, zijn we opnieuw begonnen met het ontwerp van de weg. We hebben toen informatieavonden gehouden voor bewoners en gevraagd “wat willen jullie?” Daar is toen de verdiepte ligging van de snelweg uit gekomen.”

In Amstelveen vinden de komende tijd ook andere grote ontwikkelingen plaats, zoals de vernieuwing van de Amstelveenlijn en de herinrichting van het Stadshart. Zit dat elkaar niet in de weg?

Kees: “We hebben de ontwikkelingen goed op elkaar afgestemd. De gemeente start eerst met de vernieuwing van de Amstelveenlijn. Daarna voeren we de verbreding van de A9 uit. Als die klaar is begint de herinrichting van het Stadshart in Amstelveen. Door de ontwikkelingen goed op elkaar aan te laten sluiten ervaren bewoners veel minder overlast.”

 

Lammert: “Naast het op elkaar afstemmen van de planningen, ontwikkelden we samen met de gemeente Amstelveen slimme omleidingsroutes, om overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.”

Hoe voorkomen jullie schade aan woningen door werkzaamheden?

Lammert: “In totaal gaan we de staat van  bijna 2.200 huizen en gebouwen voor de werkzaamheden in kaart brengen.  Ook monitoren we het gebied rondom de A9 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met peilbuizen meten we de grondwaterstand. Trillingsmeters houden de trillingen bij de woningen nauwlettend in de gaten. Met een deformatiemeter, dat is een boutje in de muur, kijken we of een gebouw verzakt. Zo voorkomen we schade. Als er door de werkzaamheden toch schade optreedt, vergoeden we die.”

Waar kunnen bewoners terecht als ze meer willen weten over het project?

Kees: “Bij Informatie- en Belevingscentrum Inzicht, boven de bibliotheek in Amstelveen. We merkten dat onze informatieavonden en fietsrondleidingen werden gewaardeerd. We vonden het belangrijk om de omgeving goed te blijven informeren. Toevallig kwam er ruimte vrij boven de bibliotheek in Amstelveen. Daar maakten wij samen met de gemeente Amstelveen en Vervoerregio Amsterdam een informatiecentrum van. Bewoners kunnen hier terecht als ze informatie willen over de A9, de Amstelveenlijn en de herinrichting van het Stadshart.”

 

Lammert: “Wat wij doen heeft impact op de mensen die er omheen wonen. En het is belangrijk dat wij een goede buurman zijn. Daar hoort ook bij dat je mensen een kijkje in je keuken geeft. Zo zien zij dat er ontzettend interessant bouwkundig werk aan de gang is.”

Weten jullie al wanneer er overlast zal zijn, bijvoorbeeld geluid of voor het verkeer, en hoe lang dat gaat duren? Met andere woorden, is er al een planning bekend van de werkzaamheden?

Kees: ‘We zijn op dit moment nog bezig met de aanbesteding. Na de zomer is bekend welke aannemerscombinatie het werk op de A9 gaat uitvoeren. Dan beginnen ze met het maken van een exacte planning. Eind 2019, begin 2020 zal hier meer informatie over zijn. Uiteraard communiceren wij dit zodra meer bekend is’.