Ontwerpbesluit kapvergunning bomen en struiken langs A9 ligt bij gemeente

Rijkswaterstaat start in 2020 met de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Deze voorbereidende werkzaamheden beginnen na 1 januari 2020 met onder andere het verwijderen van bomen en struiken langs de A9 in Ouder-Amstel. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Ouder-Amstel. Tijdens de uitvoering van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht, bepalen we welke bomen en struiken we kunnen behouden en welke moeten wijken. Zo worden er niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is.

 

We gaan uit van een aantal bomen tussen de 10.000 en 14.000 in Ouder-Amstel. Na de verbreding van de A9 krijgt Ouder-Amstel veel groen terug, met name in het gebied tussen de (Verlengde) Polderweg en de A9 in. De exacte planning van de voorbereidende werkzaamheden wordt begin 2020 bekend. Dit is na de gunning van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht aan een opdrachtnemer, die de detailplanning uitwerkt.

 

Ter inzage bij gemeente Ouder-Amstel
Vanaf donderdag 5 september 2019 tot en met woensdag 16 oktober 2019 ligt het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning vellen (kapvergunning) ter inzage bij de gemeente Ouder-Amstel bij de receptie in de hal van het gemeentehuis en bij het Informatie- en Belevingscentrum Amstelveen Inzicht, Stadsplein 103, 1181 ZM  in Amstelveen (geopend op woensdag, donderdag en vrijdag en de eerste en derde zaterdag van de maand van 12.00 – 17.00). Op donderdagmiddagen zijn mensen van Rijkswaterstaat aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.