Groencompensatie Ouder-Amstel

Rijkswaterstaat start in 2020 met de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Deze voorbereidende werkzaamheden beginnen na 1 januari 2020 met onder andere het verwijderen van bomen en struiken in Ouder-Amstel. Hiervoor heeft  Rijkswaterstaat een kapvergunning aangevraagd.

Tijdens de uitvoering van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht, bepalen we welke bomen en struiken we kunnen behouden en welke moeten wijken. Zo worden er niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is. We gaan uit van tussen de 10.000 en 14.000 bomen in Ouder-Amstel. Na de verbreding van de rijksweg krijgt Ouder-Amstel veel groen terug, met name in het gebied tussen de (Verlengde) Polderweg en de A9 in. De exacte planning van de voorbereidende werkzaamheden wordt in het najaar van 2019 bekend. Dit is na de gunning van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht aan een opdrachtnemer, die de detailplanning uitwerkt.

Groencompensatie

De verordening van gemeente Ouder-Amstel vereist dat gekapte bomen één op één worden gecompenseerd. Ook Rijkswaterstaat hanteert dit uitgangspunt. Op basis hiervan hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel in samenspraak met Groengebied Amstelland en de Amstelscheg een beplantingsplan gemaakt. In dit plan kan niet hetzelfde aantal bomen terugkomen voor de gekapte bomen. Daarom overleggen Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel over een alternatieve invulling, bijvoorbeeld financiële compensatie voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de flora en fauna in de omgeving.

Ter inzage legging ontwerpbesluit kapvergunning

Het ontwerpbesluit voor de kapvergunning ligt tot en met 30 oktober 2019 ter visie in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, en bij belevingscentrum Amstelveen InZicht.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht