Ook de A1 richting Amsterdam open voor verkeer

De nieuwe A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen is sinds maandagmorgen 26 september in beide richtingen open voor het verkeer. Weggebruikers naar Amsterdam rijden nu door het breedste aquaduct van Europa. Afgelopen weekend is hard gewerkt aan de omzetting van dit deel van de A1. Sinds eind augustus rijdt verkeer richting Amersfoort al op de nieuwe A1. De verlegde en verbrede A1 verbetert op termijn de leefbaarheid van Muiden en bereikbaarheid van de regio.

Vier rijstroken beschikbaar en uitgang wisselbaan naar A9/Schiphol weer open

Met de openstelling van de nieuwe A1 richting Amsterdam is het aantal rijstroken gewijzigd van drie naar vijf. De vijfde rijstrook is ná het aquaduct nog afgezet, omdat voor de huidige brug over het Amsterdam-Rijnkanaal ruimte is voor vier rijstroken. De vijfde strook gaat open zodra de nieuwe verbindingsboog van de A1 naar de A9 richting Schiphol klaar is (voorjaar 2017). Weggebruikers vanuit Almere en Amersfoort kunnen vanaf de wisselbaan op de A1 richting Amsterdam weer gebruik maken van een uitgang naar de A9/Schiphol. Deze uitgang ligt tijdelijk ter hoogte van verzorgingsplaats De Hackelaar. Na elke omzetting op de weg moet verkeer wennen aan de nieuwe situatie wat meestal vertraging met zich meebrengt. Dit duurt doorgaans één tot twee weken.

 

Files Vechtbrug verdwijnen

Nu het verkeer gebruik maakt van het nieuwe stuk weg, nemen we definitief afscheid van de oude A1 tussen Muiderberg en Diemen en daarmee ook van de Vechtbrug. De files die ontstonden bij elke opening van de brug, behoren hiermee vanaf vandaag ook tot het verleden. Voortaan rijden weggebruikers namelijk onder de Vecht door via het aquaduct bij Muiden. De Vechtbrug werd maandagochtend definitief open gezet voor de scheepvaart en wordt vanaf eind oktober/ begin november gesloopt. Als het project gereed is, zal de nieuwe A1 zorgen voor meer doorstroming, dankzij extra rijstroken. Ook verbetert de leefbaarheid voor de inwoners van Muiden, omdat de weg zo’n 300 meter verder verwijderd ligt van de stadskern.


Nieuwe inrichting gebied oude A1

Na de sloop van de oude A1 en de Vechtbrug, krijgt het gebied waar de oude snelweg lag een nieuwe bestemming. Ten westen van de Vecht komt een natuurgebied. Daar waar nu nog het talud van de A1 ligt, komt een brede watergang met rietkragen, als onderdeel van het natuurcompensatiegebied de Waterlandtak. In het gebied komt veel riet, veel water en wat bloemrijke hooilanden zodat er een leefgebied ontstaat voor de ringslag, meervleermuis, otter en veel vogels. Het gebied dichtbij Muiden ten oosten van de Vecht blijft in grote lijnen intact. De sloten in dit stukje polder worden verbreed en krijgen natuurvriendelijke oevers. Ook komt er een wandelpad zodat er een aantrekkelijk wandelgebied ontstaat.

 

Project is nog niet af

Ondanks dat de nieuwe A1 ter hoogte van Muiden in twee richtingen nu is opengesteld, is het project nog niet klaar; de verbreding van de A6 vanaf de Hollandse Brug tot Almere Havendreef moet nog worden afgerond (november 2016). Ook wordt er nog tot in 2018 hard gewerkt aan de afbouw en verbreding van de A1 en A6 in knooppunt Muiderberg, inclusief de plaatsing van geluidschermen. Totdat knooppunt Muiderberg gereed is, zal verkeer op de A1/A6 te maken hebben met vertragingen in de spits.