Proef Vechtbrug door TU Delft

In de week van 10 oktober gaat TU Delft in opdracht van Rijkswaterstaat proeven uitvoeren op de Vechtbrug. Vanaf november wordt de brug gesloopt door aannemerscombinatie SAAone. Nu er geen verkeer meer over de brug gaat, is het een goed moment om de proef uit de voeren.

De Vechtbrug, die is gebouwd in de jaren 60, is belangrijk studiemateriaal om te kijken hoe een bouwwerk van deze leeftijd zich houdt. Rijkswaterstaat heeft circa 70 bruggen van dit type die nog in gebruik zijn. De uitkomsten van de proef geven inzicht in de restlevensduur van dit soort bouwwerken.

 

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Deze week zijn er al voorbereidende werkzaamheden. De proef kan geluidhinder geven: er wordt in de liggers van de brug bij de landhoofden geboord, gehakt en gezaagd. De aan- en afvoer van materiaal en materieel kan tot vertraging leiden bij de verkeersafwikkeling in de nabijheid van de brug, maar wegen blijven open en de Vecht wordt niet gestremd. Er is geen gevaar voor verkeer op de Weesperweg en Lange Muiderweg dat onder de brug doorloopt.