Park op Gaasperdammertunnel voor verbinden en ontmoeten

Ongeveer 3000 inwoners, organisaties en ondernemers uit Amsterdam Zuidoost deden mee aan de participatie over de inrichting van het park op het dak van de Gaasperdammertunnel. En naar de eerste online sessie keken meer dan 300 mensen. We vroegen aan projectmanager Age Niels Holstein hoe het ervoor staat.

Hoe zagen de gesprekken eruit?

‘PLYGRND CITY organiseerde de bijeenkomsten voor ons. Op het Anton de Komplein stond een zogenaamde ‘Greenbox’ waar we interviews hielden. Mensen konden op www.tunnelpark.nl reageren op stellingen. Daarnaast gingen we de wijken in om naar de mensen te luisteren die minder mobiel zijn en niet naar het plein konden komen.’

‘Via 2 Zoomsessies konden geïnteresseerden meedenken over de invulling van het park. Daarin vertelden experts over de mogelijkheden, waarna in breakout-rooms verder werd gebrainstormd. In de derde sessie vertelden wij wat de opbrengst is van al die gesprekken.’

Age Niels Holstein

Waar moeten ideeën voor het park aan voldoen?

‘In het park staat verbinden en ontmoeten centraal. Eerst onderzochten we wat dat dan betekent. Is het park alleen voor mensen uit Zuidoost, of voor iedereen? Wordt het een park waar veel reuring is, of waar juist rust heerst? De conclusie tot nu toe is dat het een park is waar iedereen mag komen, maar wel met randvoorwaarden. Geen grote overlast van festivals bijvoorbeeld.’

‘Daarnaast hebben we 4 kernwaarden en we kijken telkens of de ideeën voor het park daarbij passen. Het gaat dan om groen, stadslandbouw, sport & bewegen en kunst & cultuur.’

Kan je al iets vertellen over de ideeën die zijn ingediend?

‘We moeten natuurlijk nog naar alle inzendingen kijken, maar ik heb wel al een paar dingen voorbij horen komen die kansrijk zijn. Zo is er gesproken over het verbouwen van groenten, speciale beweegroutes, mogelijkheden voor urban sports en kleine horecavoorzieningen.’

‘Dat laatste is wel een beetje lastig, want we kunnen geen grote gebouwen op het tunneldak plaatsen. Maar we kunnen kijken naar alternatieven, zoals horeca in een kas, zodat je toch iets kan drinken in het park.’

Hoe gaat het nu verder?

‘In een laatste sessie vertelden we welke plannen mensen hebben ingediend. Nu is de participatie formeel ten einde. Een team van specialisten gaat kijken welke plannen een plekje kunnen krijgen in het park. Het park bestaat uit 8 velden en 2 open ruimtes en het team gaat wikken, wegen en beoordelen wat waar het beste kan. We kijken naar de waarde van ideeën en welke dingen je goed met elkaar kan combineren. Stadslandbouw met een restaurant bijvoorbeeld. En we moeten natuurlijk ook kijken naar de kosten. Als dingen afvallen gaan we ook uitleggen waarom het niet kan.’

En dan komt er uiteindelijk een ontwerp?

‘Het team maakt nu inderdaad een plan dat wordt beoordeeld door de stadsdeelcommissie. Het plan met het advies van de stadsdeelcommissie gaat naar het college van burgemeester en wethouders en daar moet het uiteindelijk worden goedgekeurd. De planning is dat dat na de zomervakantie gebeurt.’

En dan kan de uitvoering beginnen?

‘Ja, en ook dat wordt nog een hele puzzel. De velden worden door Rijkswaterstaat ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Dus als we een ligweide willen maken, is dat eigenlijk meteen klaar. Maar als we er bijvoorbeeld sportfaciliteiten aan moeten leggen, duurt dat langer. En voor horeca moeten we een aanbesteding starten. Eigenlijk ontstaan er allemaal deelprojecten.’

Wanneer gaat het park open?

‘Dat hangt af van de plannen die er gemaakt worden, maar we kijken natuurlijk wel welke delen zo snel mogelijk open kunnen. Moeten er bijvoorbeeld alleen nog bomen geplant worden op een veld, dan kan dat gedeelte misschien al open voor publiek.’