Programmadirecteur Hans Ruijter blikt terug en kijkt vooruit

Programmadirecteur Hans Ruijter opperde begin dit jaar dat 2016 voor SAA het jaar van de waarheid zou worden. Een mooi moment dus om halverwege het kalenderjaar met hem terug te blikken op de eerste helft van 2016 en vooruit te kijken naar het tweede deel van het jaar. Zo komen onder meer de overlast die gepaard gaat met de werkzaamheden van  SAA en een nieuwe mijlpaal die volgende maand in het verschiet ligt op het traject A1/A6 ter sprake.

 

‘We gaan eind volgende maand in één weekend het zuidelijke deel van de Amsterdam-Rijnkanaalbruggen alsmede het zuidelijk deel van aquaduct Vechtzicht openstellen in combinatie met het inschuiven van de spoorbrug’, blikt Hans alvast vooruit op de eerstvolgende grote operatie. ‘Dat  is echt een dingetje hoor en zo mogelijk een nog grotere prestatie dan het inrijden van de spoorbrug’, doelt hij op de succesvolle verplaatsing die in het eerste weekend van mei plaatshad.

 

Tijdelijke verhuizing spoorbrug

De tijdelijke verhuizing van de spoorbrug was voor Hans vanzelfsprekend het hoogtepunt van de eerste helft van 2016. ‘En niet alleen in technisch opzicht, maar ook uit vanuit publicitair oogpunt’, wijst hij op de vele landelijke media-aandacht die de exercitie  teweegbracht. ‘Hoewel ik niet zozeer bang was dat het mis zou gaan, was een dergelijke omvangrijke klus nooit eerder vertoond. Dat bracht een gezonde spanning met zich mee. Mede door de aandacht van de media realiseerde ik me toch dat het een bijzonder project was. Iets wat opnieuw tot me doordrong op de daaropvolgende maandagochtend op onze werkvloer. Als je dan met z’n allen terugblikt en bij iedereen de trots in het gezicht ziet – ongeacht of ze wel of geen directe bijdrage hadden geleverd. Dat zijn toch wel de mooie momenten samen en dingen waarvoor ik het doe.’

 

Projecten A9 Badhoevedorp – Holendrecht en A9 Holendrecht – Diemen

Hoewel het project A1/A6 in mei even in de schijnwerpers stond, liggen logischerwijs ook de overige projecten Hans na aan het hart. Te beginnen met het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht. ‘Daar is in samenwerking met de gemeente Amstelveen en het ingenieursbureau een enorme prestatie geleverd. Ik ben naar een van de bewonersavonden geweest en het was daar heel mooi om te zien dat het echt een co-productie is en dat er in heel korte tijd een tracébesluit is genomen. Ondanks dat het voor mensen in Amstelveen nog steeds moeilijk verteerbaar is dat er geen tunnel komt, is de toekomstige overkapping  voor sommigen misschien nog wel maatschappelijk aantrekkelijker.’

 

Vervolgens steekt Hans van wal over de A9 Holendrecht – Diemen, al erkent hij dat het traject hem ook wel eens hoofdbrekens bezorgt. ‘We zitten daar inderdaad wat dubbel in: aan de ene kant maken we heel veel voortgang, maar aan de andere kant bezorgen we ook heel veel overlast. Dat blijft buitengewoon vervelend. We kunnen wel zeggen: het wordt dadelijk hartstikke mooi met een park op de Gaasperdammertunnel, maar voor het zover is ben je wel een paar jaar verder. Eerst het zuur dan het zoet is daar wel heel letterlijk genomen. Desondanks wordt er door Rijkswaterstaat en de aannemer keihard aan gewerkt om de hinder zoveel mogelijk te beperken en het werk zo snel mogelijk uit te voeren.’

 

Ten slotte resteert nog de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost, waar aannemerscombinatie Parkway6 de verbreding van het traject voor zijn rekening zal nemen. ‘Daarmee gaan we nu volop aan de slag en ik kijk ernaar uit hoe we dit project gaan oppakken.’

 

Tevreden over eerste halfjaar

Conclusie: Hans kan tevreden terugkijken op het eerste halfjaar, al waakt hij – zoals het een nuchtere Rotterdammer betaamt – voor een jubelstemming binnen de organisatie. ‘Dit is het grootste project van Rijkswaterstaat en gaat gewoon hartstikke goed. Met die spoorbrug hebben we niet alleen SAA maar heel Rijkswaterstaat goed op de kaart gezet.’