Puin opruimen bij Abcouderpad

We ruimen van eind februari tot begin maart het puin op dat in een depot bij het tijdelijke Abcouderpad ligt.  

Puinbreken 

Bij het tijdelijke Abcouderpad ligt puin opgeslagen dat afkomstig is van de oude A9. Dit halen we tussen eind februari en begin maart weg. Met een puinbreker vermalen we het tot korrels. Vervolgens voeren we met vrachtwagens het puin af voor hergebruik op een andere locatie. 

Planning en hinder

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. We verwachten ongeveer twee weken nodig te hebben. Het breken en afvoeren van het materiaal kan zorgen voor geluidshinder in de omgeving. Ook kan er wat stof vrijkomen. We spuiten water om dit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Aankondiging aanleg fietspad Abcouderpad 

Op het dak van de tunnel bouwen we het Abcouderpad weer op. Eind maart sluiten we het nieuwe pad aan op het bestaande fietspad. Hiervoor sluiten we het fietspad twee weken af. In maart ontvangt u hierover meer informatie.