Realiseren tijdelijk viaduct A9 over Keizer Karelweg

Als onderdeel van de bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9), bouwen we een tijdelijk viaduct over de Keizer Karelweg. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Naar verwachting is de brug het derde kwartaal in 2022 gereed.

In de tweede helft van 2021 zijn we gestart met het plaatsen van damwanden als fundering van de landhoofden, zowel aan de west- als oostzijde van de Keizer Karelweg. Een landhoofd is de overgang tussen de grond en het brugdek en zit aan beide kanten van een viaduct. Het zorgt voor ondersteuning van het viaduct.

Voor het plaatsen van de fundering, maken we op deze locatie gebruik van ‘platte’ damwanden en van ronde stalen buizen. Een combinatie hiervan heet een combiwand en heeft extra draagvermogen. Hierbij worden eerst de ronde stalen buizen geplaatst en daartussen vervolgens twee platte damwanden. De fundering bestaat uit een U-vorm. Komende weken gaan we verder met het aanbrengen van de combiwand aan de oostzijde van de Keizer Karelweg. Gemiddeld plaatsen we tussen de 15 en 20 meter per dag. Naar verwachting zijn we over vier weken klaar met de werkzaamheden aan dit landhoofd.

Geluidhinder

Zoals omwonenden afgelopen maanden waarschijnlijk gemerkt hebben, levert het intrillen van de stalen damwandplanken hevige trilling- en geluidhinder op. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, worden de damwanden voorgeboord. Helaas kunnen de stalen buizen niet voorgeboord worden.

Werkzaamheden ter hoogte van Keizer Karelweg komend jaar

Naast het aanbrengen van de landhoofden, moeten er op de Keizer Karelweg middensteunpunten ter ondersteuning van het tijdelijke viaduct worden geplaatst. In de tweede helft van dit jaar, worden de brugdekken ingehesen. Voor de aanleg van de bypass wordt aan weerszijden van het tijdelijke viaduct nog continue zand aangebracht om de ondergrond te verstevigen. Door het gefaseerd aanbrengen van zand, klinkt de grond in en wordt de ondergrond steviger.