Resultaten onderzoek fundering geluidsscherm bij Kantershof

In 2018 en eerder dit jaar informeerden we u met bouwberichten en een informatiebijeenkomst over beweging in de bodem bij het geluidsscherm bij de A9. De bodem moet helemaal stabiel zijn om ervoor te zorgen dat ook het geluidsscherm stevig verankerd blijft.

Sinds de zomer van vorig jaar meten we voortdurend de bewegingen van de grond en controleren we regelmatig of het geluidsscherm nog goed en veilig staat. In februari onderzochten we de funderingen van het geluidsscherm.

Bodem blijft in beweging

In februari 2019 is de verankering van het geluidsscherm onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat deze in orde is en dat vervanging niet nodig is. De metingen van de beweging in de bodem laten echter zien dat de grond nog steeds niet stabiel is. Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat de bodem bij het geluidsscherm niet meer beweegt.

Dit najaar herstel

Omdat de bodem in beweging blijft, nemen we maatregelen om het geluidsscherm te stabiliseren. Dit najaar brengen we daarom naast het geluidsscherm over ca. 100 meter een damwand aan. Hiermee stoppen we de beweging van de grond bij het geluiddscherm. De damwand brengen we aan met een trillingsarme methode. Maar het werk zal hinder met zich mee brengen. Wanneer we het gaan uitvoeren en hoe we dit precies gaan doen, wordt momenteel in plannen uitgewerkt. Na de zomer informeren we u hierover met een bouwbericht en een informatiebijeenkomst.