Onderzoek fundering geluidsscherm bij Kantershof

In augustus en oktober vorig jaar informeerden we u met een bouwbericht en een informatiebijeenkomst over beweging in de bodem bij het geluidsscherm bij de A9. De bodem moet helemaal stabiel zijn om ervoor te zorgen dat ook het geluidsscherm stevig verankerd blijft. Sinds de zomer van vorig jaar meten we voortduren de bewegingen van de grond. Daarnaast controleren we regelmatig of het geluidsscherm nog goed en veilig staat.

De metingen laten zien dat de bodem nog niet helemaal tot rust is gekomen. Het geluidsscherm staat echter nog recht en vertoont geen schade door verzakking. Om te controleren of de verankering in de bodem in orde is, voeren we de komende week onderzoek uit aan de funderingspalen.

Met dit bouwbericht informeren we u over het onderzoek en de hinder die dit mogelijk met zich meebrengen. Over de resultaten van het onderzoek en eventuele maatregelen wordt u dit voorjaar geïnformeerd.

 

Doormeten funderingspalen

Van vrijdag 22 februari tot en met vrijdag 1 maart voeren we de onderzoeken uit. We graven de bovenkant van de funderingspalen vrij. Hiervoor gebruiken we een kraan die vanaf de Provincialeweg langs het geluidsscherm rijdt. Daarna meten we met speciale apparatuur de palen door. Tot slot vullen we de gaten weer op.

 

Hinder

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Mogelijk ondervindt u hinder van het geluid van de kraan en de voertuigen waarmee de onderzoekers naar het terrein komen. De metingen zelf leveren weinig hinder.