Rijkswaterstaat wint Europese duurzaamheidsprijs met project A6

Rijkswaterstaat heeft de Europese duurzaamheidsprijs Procura+ Award gewonnen met het project A6 Almere Havendreef-Almere Buiten Oost, in de categorie duurzame aanbestedingsprocedure van het jaar.

De jury prijst de wijze waarop duurzaamheid in de aanbestedingsprocedure is opgenomen. In de aanbesteding is nadrukkelijk gestuurd op een zo laag mogelijke CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van het project. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een energieneutrale weg uitgevraagd.

 

De prijs is een initiatief van Procura+. Dit is een netwerk van Europese publieke organisaties en regio’s die samenwerken op het gebied van duurzaam en innovatief aanbesteden. Het projectteam heeft de prijs op 30 november in het Zweedse Malmö in ontvangst genomen.

Bevestiging van duurzaamheidskoers

‘We zijn heel bij met deze prijs. Het is een bevestiging dat we bij Rijkswaterstaat de juiste koers varen door duurzaam inkopen te stimuleren. Het projectteam A6 is zeer voortvarend geweest met duurzaam inkopen en heeft daarbij nauw samengewerkt met de gemeente Almere en de markt. Deze samenwerking levert een lagere CO2-uitstoot en een energieneutrale weg op. Het is prachtig dat ook in Europa dit wordt gewaardeerd en als voorbeeld wordt gezien,’ zegt directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat.

Lagere CO2-uitstoot dankzij EMVI en DuboCalc

De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. Rijkswaterstaat heeft het werk afgelopen mei gegund aan het consortium Parkway6 (Dura Vermeer, Besix, RebelValley, John Laing Investments). De werkzaamheden vangen aan begin 2017.

 

Met behulp van de aanbestedingsmethode Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft RWS een zo laag mogelijke CO2-uitstoot van het project gestimuleerd. Bij EMVI kijkt Rijkswaterstaat naar de combinatie van prijs en kwaliteit (waaronder duurzaamheid). Het duurzaamheidscriterium is getoetst met behulp van de CO2-prestatieladder en DuboCalc (Duurzaam bouwen Calculator).

 

Parkway6 scoorde het beste op deze duurzaamheidseis. Het consortium beperkt door slimme transportoplossingen het vervoer over de weg en heeft de asfaltopbouw geoptimaliseerd, waardoor minder asfalt nodig is. Het past ook meer gerecyclede materialen toe, waardoor minder primaire grondstoffen worden gebruikt.

Energieneutrale weg

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat samen met de omgeving, waaronder de gemeente Almere, de ambitie om te komen tot een energieneutrale weg. Dit kan door evenveel energie langs de weg op te wekken als de verlichting en het dynamisch verkeersmanagementsysteem verbruiken. Rijkswaterstaat heeft deze ambitie tijdens de dialoogfase met verschillende marktpartijen contractueel uitgewerkt.

 

Het resultaat is dat in het knooppunt Almere een groot zonnepanelenveld komt. De uitvraag heeft er ook toe geleid dat de opdrachtnemer heeft gekozen voor energiezuinige LED-verlichting. Jan Hendrik Dronkers: ‘Een heel mooi resultaat en een voorbeeld van goede samenwerking in de keten.’

Naar werk: Knooppunt Almere