Succesvolle informatieavonden A6 Almere

In mei en juni presenteerde Rijkswaterstaat samen met Parkway6 de plannen voor de verbreding van de A6. Op informatieavonden lieten circa 150 bewoners uit de Filmwijk, Stedenwijk en De Steiger zich informeren over de plannen.

De eerste informatiebijeenkomst was in mei in de Kunstlinie in Almere en de tweede in juni in het stadhuis. Parkway6, de aannemerscombinatie die het werk uitvoert, was ook vertegenwoordigd. De combinatie bestaat uit de bedrijven: Dura Vermeer Groep NV, BESIX Group SA, RebelValley BV, John Laing Investments Limited.

 

Parkway6 start in november van dit jaar met het kappen van bomen om in het voorjaar van 2017 te kunnen starten met de wegwerkzaamheden. De A6 wordt tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost verbreed van 2 naar 4 rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Na oplevering voorziet dit gedeelte van de verbrede A6 in zijn eigen energiebehoefte voor de verlichting en het dynamische verkeersmanagementsysteem door zonne-energie op te wekken in knooppunt Almere en is daarmee energieneutraal. Ook wordt het hergebruik van materialen en/of het gebruik van materialen die in de nabije omgeving worden gewonnen of geproduceerd gestimuleerd.

 

Dankzij samenwerking met diverse omgevingspartijen zoals gemeente Almere en provincie Flevoland wordt straks de leefbaarheid in dit gebied vergroot: ter hoogte van het Weerwater wordt de A6 verlaagd naar maaiveldniveau en worden de op- en afritten verder uit elkaar gelegd. Hiermee ontstaat er ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Het werk aan de A6 is klaar vóór de start van de Floriade in Almere in 2022.

 

Voor de start van de bomenkap organiseert Rijkswaterstaat samen met Parkway6 opnieuw informatieavonden. U bent hierbij van harte welkom. Zodra daar meer over bekend is informeren wij u via de nieuwsbrief.