Tijdelijke maatregelen tegen gebruik middenberm A6

Op de A6 richting Lelystad is sinds 12 november 2018 tussen de Hoge Vaart en Almere Oostvaarders de hoofd- en parallelrijbaan in gebruik. De nieuwe verkeerssituatie is nog niet voor iedereen duidelijk. Emiel Hetjes, verkeersmanager Rijkswaterstaat: ‘Het gebeurt regelmatig dat via de middenberm gewisseld wordt van rijbaan. Dat levert zeer gevaarlijke situaties op voor het verkeer’. Aannemer Parkway6 gaat daarom tijdelijke maatregelen aanbrengen.

‘In het ontwerp is rekening gehouden met een groene middenberm. De beplanting is onlangs aangebracht en moet dus nog gaan groeien. Tot die tijd worden twee tijdelijke maatregelen genomen om ongewenst gedrag van weggebruikers te voorkomen: we hebben de politie gevraagd te gaan handhaven en we plaatsen bakens en paaltjes in de middenberm. We gaan ervan uit dat na een bepaalde gewenningsperiode deze maatregelen niet meer nodig zijn en de paaltjes weer weggehaald kunnen worden. Dan is ook de berm meer volgroeid zijn en niet meer uitnodigen om deze te gebruiken om van rijbaan te wisselen’, aldus Emiel.

 

Parkway6 plaatst naar verwachting de eerste bakens deze week nog. Daarna worden ook paaltjes geplaatst langs de verbindingsboog tussen de A27 en de A6.