Uitspraak Raad van State over tracébesluit in zicht

De Raad van State-zitting over de drie resterende beroepschriften tegen het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere 2017 was op 6 september. Tijdens de zitting is uitgebreid stilgestaan bij het project en de vragen die leefden bij de raad en beroepsbetrokkenen.

Vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Stadshart en eigenaar Unibail-Rodamco en Belangen Vereniging Meander Bewoners (BVMB) waren aanwezig. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld de zorgen van de ondernemers over de uitvoering en wat dit doet met de bereikbaarheid van het Stadshart en mogelijke omzet- en inkomstendaling in die tijd. De BVMB ziet graag dat Amstelveen toch een tunnel krijgt, net als bijvoorbeeld Amsterdam Zuidoost.

Uitspraak

De uitspraak wordt in het algemeen binnen zes weken gedaan. De Raad van State gaf aan dat deze termijn mogelijk niet gehaald wordt. Na de uitspraak weten we of het besluit onherroepelijk is.