Op weg naar de uitvoering A9 Badhoevedorp – Holendrecht

In april van dit jaar is de aanbestedingsprocedure voor het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht gestart. Hoe staat ervoor? En hoe gaat het met de besluitvorming van de Raad van State over het tracébesluit 2017 en de resultaten van de heiproeven?

Onlangs is de eerste serie van bijeenkomsten met geïnteresseerde partijen en de gemeente Amstelveen voor de aanbesteding afgerond. Met de gegadigden zijn intensieve bijenkomsten gehouden om informatie uit te wisselen. Begin september bepaalt Rijkswaterstaat met welke drie partijen de tweede ronde dialooggesprekken gevoerd gaan worden. De gunning is in het najaar van 2019.

 

De uitspraak over het tracébesluit weguitbreiding A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 komt dichterbij. Op 6 september is de zitting met de Raad van State, waarna Rijkswaterstaat van de Raad van State hoort of het besluit onherroepelijk is.

 

Na de zomer zijn ook de resultaten van de heiproeven bekend. De informatie over alle metingen, en consequenties hiervan voor de uitvoering, wordt vervolgens meegegeven aan de aannemer die het project gaat realiseren.