Vanaf 1 mei 100 km/h op A6 in beide richtingen tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost

De komende jaren verbreedt Rijkswaterstaat de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. In beide richtingen komen er twee keer twee rijstroken (hoofd- en parallelstructuur). Om de veiligheid van de weggebruikers en de werknemers van de aannemer te waarborgen, is de maximumsnelheid op dit deel van de A6 in beide richtingen verlaagd naar 100 km/h. Door middel van tekstwagens langs de weg worden de weggebruikers de komende weken gewezen op deze snelheidsverlaging.

Smallere rijbanen door extra rijstrook

Vanaf 1 mei is de extra rijstrook tussen Almere Havendreef en Almere Stad in gebruik. De extra rijstrook is aangelegd om de doorstroming vanuit Amsterdam (A1) te bevorderen. De A6 tot Almere Stedenwijk is al verbreed naar 4 x 2 rijstroken. Met de extra rijstrook wordt de overgang van vier naar twee rijstroken beter geleid maar worden ze ook smaller. Een van de verkeersmaatregelen die genomen wordt om de veiligheid te waarborgen is de verlaging van de snelheid naar 100 km/h.

Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het landschap en het toepassen van diverse geluidsmaatregelen zoals geluid reducerend asfalt. Ter hoogte van het Weerwater wordt de weg verlaagd naar de hoogte van het omliggende terrein en worden de op- en afritten verder uit elkaar gelegd. Hierdoor ontstaat ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Het werk aan de A6 is klaar voordat de Floriade in 2022 van start gaat.