Vanaf 10 juli onderdoorgang fietspad Pedersenpad tijdelijk dicht

Vanaf maandag 10 juli tot en met maandag 21 augustus is het deel van het fietspad Pedersenpad dat onder de A6 doorloopt, afgesloten. Fietsers kunnen gebruikmaken van de onderdoorgang Sturmeypad, ten westen van het Pedersenpad. Deze onderdoorgang is tijdelijk weer opengesteld om extra reistijd door de afsluiting te beperken.

Het fietspad wordt afgesloten in verband met werkzaamheden aan het viaduct over de Kromme Wetering. Aannemer Parkway6 gaat vanaf 10 juli tot en met 21 augustus voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor de verbreding van het viaduct. Er worden onder andere damwanden aangebracht en grondwerkzaamheden uitgevoerd. Later vinden er ook heiwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de verbreding van de A6.

Afsluiting fietspad Fongerspad

Aansluitend worden er door Parkway6 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan de andere zijde van het viaduct, aan de overkant van de Kromme Wetering. Het fietspad aan deze kant, het Fongerspad, zal dan twee weken afgesloten worden.