Verbreding A6: fietspad Burgerspad dicht

Voor de verbreding van de A6 is het noodzakelijk om bestaande fietsroutes aan te passen. Dit gebeurt in verschillende fasen. Vanaf maandag 21 augustus 2017 tot medio 2019 is het fietspad Burgerspad afgesloten. Om van de ene naar de andere kant van de snelweg te komen, kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van de Havendreef. Ter plaatse wordt de omleiding via de Havendreef met gele borden aangegeven. Houd rekening met circa vijf minuten extra reistijd op de fiets.

Bredere onderdoorgang

Het Burgerspad wordt afgesloten tussen de Zenderstraat ten noorden van de A6 en het Farflerpad ten zuiden van de A6. De oude smalle doorgang onder de A6 wordt gesloopt. Er komt een bredere onderdoorgang bestaande uit een voetpad, fietspad en een sloot van 15 meter breed. De werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de verbreding van de A6.

Pedersenpad in oktober open

Het Pedersenpad, dat langs de Kromme Wetering loopt, gaat eind oktober 2017 open. Dit is later dan gepland.

 

Het Fongerspad, aan de overkant van de Kromme Wetering, gaat in plaats van zes weken maar één week dicht, van maandag 11 t/m vrijdag 15 september. Aannemer Parkway6 heeft de planning van de werkzaamheden aangepast zodat de Challenge Almere-Amsterdam (triatlon) gebruik kan maken van het Fongerspad.

 

Fietsers en voetgangers kunnen in beide gevallen gebruik maken van de omleiding via het Sturmeypad. Ter plaatse wordt een omleidingsroute aangegeven.

Hinder

De verbreding van de A6 veroorzaakt hinder voor de weggebruikers op de A6 en voor de weggebruikers rondom de A6. Voor fietsers in de omgeving van de A6 is de hinder vooral dat er fietsverbindingen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Er is afgesproken dat er steeds een fietsverbinding in de directe omgeving beschikbaar moet zijn. Daarmee wordt voorkomen dat fietsers ver moeten omfietsen. Rijkswaterstaat en aannemer Parkway6 proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Actuele kaart met fietsroutes

Op deze pagina vindt u altijd het meest actuele overzicht van de fietsroutes rond de A6.