Vanaf 27 november deel fietspad Kolthoornpad onder A6 afgesloten

Voor de verbreding van de A6 is het noodzakelijk om bestaande fietsroutes aan te passen. Dit gebeurt in verschillende fasen. Vanaf 27 november tot medio 2019 is het deel van het fietspad Kolthoornpad dat onder de A6 doorgaat afgesloten.

Fietsers worden omgeleid over de Weteringweg. Ter plaatse wordt de omleidingsroute met gele borden aangegeven. Houd rekening met circa 5 minuten extra reistijd.  

 

Sloop onderdoorgang

De afsluiting van het Kolthoornpad ter hoogte van de A6 is nodig om de bestaande onderdoorgang te slopen en vervolgens een nieuwe bredere onderdoorgang te bouwen. De afsluiting duurt tot medio 2019.

Hinder

De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 veroorzaken hinder voor weggebruikers op en rondom de A6. Zo hebben fietsers te maken met omleidingsroutes omdat bestaande fietsverbindingen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Deze omleidingsroutes leveren vaak extra reistijd op. Rijkswaterstaat, Parkway6 en de gemeente hebben afgesproken dat er altijd één fietsverbinding in de directe omgeving beschikbaar moet zijn zodat de extra reistijd beperkt blijft.