Veelgestelde vragen webinar Ouder-Amstel

Tijdens het webinar van dinsdag 24 mei zijn er diverse vragen gesteld. Hieronder leest u de vragen die het meest binnenkwamen en de antwoorden daarop. We hebben ze gegroepeerd zodat bijvoorbeeld de vragen over de damwand aan de Holendrechterweg of over de geluidschermen bijeen staan.

Damwand Holendrechterweg

Inmiddels is het plaatsen van de damwandplanken aan de Holendrechterweg gereed. Wel wordt de damwand nog verankerd in de grond. Over hoe dit in zijn werk gaat, ontvingen we een vraag tijdens het webinar.

Geluidschermen

Wat betreft de geluidschermen langs de weg, is er ook gedacht aan het bruggedeelte aan beide zijden bij de Amstel en de dichtbij gelegen delen aan de zuidkant?

Jazeker, langs beide bruggen komen transparante geluidschermen te staan. Deze worden bij de Amstel aan de noordzijde 7 meter hoog en aan de zuidzijde 1 meter. Bij de Bullewijk worden ze aan de noordzijde 6 meter en aan de zuidzijde 3 meter.

Worden er ter hoogte van de Ouderkerkerplas geluidsschermen geplaatst aan de noordkant en zo ja, is dit dan in 2024 of 2026?

Ter hoogte van de Ouderkerkerplas worden aan de noordzijde geen geluidschermen geplaatst. Het geluidscherm eindigt ter hoogte van de Amstelzijweg.

Bruggen over de Bullewijk en de Amstel

Is er straks opnieuw de mogelijkheid om als voetganger over de Bullewijk te komen?

Dit wordt nog onderzocht. Vraag is vooral of en hoe we een trap kunnen realiseren aan de zuidoost zijde.

Komt er ook een fietspassage om de Amstel over te steken met de fiets?

Nee, de aanleg van een fietsbrug over de Amstel en de Bullewijk is erg kostbaar en al eerder is gebleken dat de Vervoerregio Amsterdam een fietsbrug over de Amstel niet wil subsidiëren. Omdat het Tracébesluit van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht onherroepelijk is goedgekeurd, aanbesteed en in uitvoering is, valt het daar ook niet meer aan toe te voegen. Wel wordt onderzocht of het mogelijk is om het schouwpad op de brug open te stellen als publiek toegankelijk voetpad. Vraag daarbij is vooral of en hoe we kunnen voorkomen dat mensen vanaf de brug de Amstel in duiken en waar we de trappen kunnen realiseren aan de noordoost en noordwest zijde van de brug.

Wordt het regenwater dat op de snelweg valt afgevoerd op het riool of op de rivieren?

De afwatering van de bruggen en viaducten (in de bouw worden dit kunstwerken genoemd), wordt gekoppeld aan het riool dat naast de weg ligt. Het water wordt niet direct op bijvoorbeeld de Bullewijk geloosd. Dit geldt ook voor de Amstel.

Overige

Is er een adres waar een klacht kan worden ingediend?

Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9BAHO vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief van het project. Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u ook contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Daarnaast bent u van harte welkom in Belevingscentrum Amstelveen InZicht, geopend op woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Hier is volop informatie over het project te vinden en zijn medewerkers van Rijkswaterstaat en/of VeenIX aanwezig. Amstelveen InZicht is gevestigd op Stadsplein 103 te Amstelveen, boven de bibliotheek.

Hoe is de stand van zaken met het verzoek van Ouder-Amstel en andere gemeentes tot het verlagen van de max snelheid van 100 naar 80 km/uur?

Dit is een landelijk onderwerp waar wij vanuit het project weinig over weten en ook geen invloed op hebben.

Bij mij in Benning zijn geen vooropnames gedaan e.d.. Heeft Veenix onderschat tot hoe ver de trillingen reiken, zo bleek in de afgelopen dagen. Hoe vindt hier de monitoring plaats?

Er wordt op diverse plaatsen gemonitord. Daarbij wordt gelet op of er schade aan gebouwen kan ontstaan. Dat een trilling gevoeld wordt, wil niet zeggen dat deze ook schade berokkend. Maar op korte afstand van het werk wordt hier dus wel op gemonitord.