Verbinding Noorderdreef op nieuwe Steigerdreef

Op 8 januari is aannemer Parkway6 gestart met de werkzaamheden om de Noorderdreef aan te laten sluiten op de toekomstige verbindingsweg Steigerdreef in De Steiger in Almere Haven.

Om ruimte te maken voor dit werk zijn er tijdelijk minder rijstroken beschikbaar op de Noorderdreef. Er zal altijd één rijstrook per rijrichting beschikbaar zijn voor het verkeer. De werkzaamheden duren tot medio februari 2018 en kunnen verkeershinder opleveren.

Beter spreiden

De twee huidige op- en afritten van Almere Haven worden verder uit elkaar geplaatst. We doen dit om het verkeer dat Almere Haven in- en uitrijdt beter te spreiden en ruimte te creëren voor nieuwe gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere langs de A6. De nieuwe Steigerdreef verbindt Almere Haven met de op- en afritten van de A6 van en naar Lelystad. De nieuwe Steigerdreef en het viaduct worden naar verwachting in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.