‘Verkeer moet wennen aan nieuwe situatie bij ’t Oor’

In het weekend van 20 tot 23 juli zijn de nieuwe rijstroken van de A6 klaargemaakt voor het verkeer. Ook is tijdens dit weekend een tijdelijk viaduct opengesteld voor fietsers, auto’s en bussen. Dit tijdelijke viaduct vervangt de onderdoorgang Noorderdreef.

Ook sluiten de nieuwe tijdelijke op– en afritten Almere Haven (4) vanuit Lelystad en naar Amsterdam aan op het tijdelijke viaduct. Op maandag 23 juli is de nieuwe situatie ingegaan. Hoe is dit verlopen? Shivam Miserus, verkeersmanager bij Parkway6, praat ons bij.

 

 

‘De eerste dagen na het omzetweekend verliepen wat rommelig. Het verkeer moest erg wennen aan de nieuwe situatie bij ’t Oor. Vroeger sloeg het verkeer komende vanuit Lelystad altijd rechtsaf en ging onder de A6 door richting de Noorderdreef en Almere Haven. Na al die jaren moet het verkeer bovenaan de afrit ineens links afslaan. Het is logisch dat dit voor de weggebruiker flink wennen is’.

 

Grootste knelpunt

‘Er was op een aantal punten oponthoud. Veel mensen kozen bijvoorbeeld per ongeluk de busbaan, zowel richting de snelweg als vanaf de snelweg. De verkeerslichten voor de bussen raakten hierdoor flink ontregeld omdat deze geactiveerd worden zodra er activiteit is op de busbaan. Ik denk dat het grootste knelpunt was dat veel verkeer vanaf de A6 bovenaan de afrit rechtsaf sloeg richting het Weerwatergebied. En daar loopt het dood, tenzij je bestemming een van de bedrijven in het Weerwatergebied is. Veel auto’s keerden op de Lesplaats of voor onze keet aan de Oorweg’.

 

Maatregelen  

Vanaf maandag 23 juli zijn we gaan monitoren of en waar de knelpunten zaten en welke maatregelen we in konden zetten om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden. Zo hebben we op verschillende plekken verkeersregelaars en tekstkarren ingezet, extra gele borden geplaatst en via sociale media mensen meerdere keren geattendeerd op de nieuwe situatie. Later hebben we ook de belijning op de weg aangepast’.

 

Zomervakantie

‘We merken dat het op dit moment al een stuk beter gaat, uiteindelijk door gewenning maar ook door de extra verkeersmaatregelen. Op 3 september is de zomervakantie in Almere afgelopen en zal het drukker worden. Voor die tijd gaan we weer extra aandacht geven aan de nieuwe situatie via sociale media. Ook zetten we de eerste dagen na de vakantie verkeersregelaars in om het verkeer op weg te helpen. Hopelijk zijn we mogelijke verkeersknelpunten hiermee voor’.

 

Tijdelijke situatie

‘We proberen voor de weggebruikers tijdelijke situaties zo logisch mogelijk in te richten. Daar wordt door de ontwerpers goed over nagedacht maar blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Tenslotte moet de A6 natuurlijk wel gewoon open blijven en de inwoners ook van noord naar zuid Almere kunnen. De situatie ter hoogte van ’t Oor is tijdelijk en duurt tot het einde van het eerste kwartaal in 2019. Dan wordt het viaduct ’t Oor ter hoogte van de McDonald’s in gebruik genomen en het tijdelijke viaduct weer afgebroken. Ook dit zal tegen die tijd wennen zijn voor het verkeer. Maar we leren van elke fase dus de knelpunten die hier voorgekomen zijn, hopen we dan voor te zijn’.

 

 

Toelichting foto: tijdens het weekend van 20 tot 23 juli heeft aannemer Parkway6 volop gewerkt om de nieuwe rijstroken aan de zuidkant van de A6 klaar te maken voor gebruik en het viaduct af te bouwen vanwaar het verkeer vanuit Almere Haven de A6 op- en afrijdt.