Verkeersmanager Bert Jan: ‘een hele wereld achter een weekendafsluiting van een snelweg’

Bert Jan Zandhuis is verkeersmanager bij Rijkswaterstaat voor de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden. In het weekend van 24 tot 27 maart is de A9 afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht richting knooppunt Badhoevedorp. Bert Jan vertelt over zijn rol tijdens grote weekendafsluitingen. ‘Er zit een hele wereld achter een weekendafsluiting van een snelweg waar veel mensen geen idee van hebben.’

‘Het is in dit gebied erg  druk en er is weinig ruimte om de A9 te verbreden en verdiept aan te leggen. Daarom is een goede voorbereiding noodzakelijk’, vertelt Bert Jan. Hij weet al een jaar dat deze afsluiting eraan komt. ‘Wij vragen de aannemer om lang van tevoren de planning aan te leveren zodat wij vanuit Rijkswaterstaat kunnen kijken of het mogelijk is om het voorgestelde weekend de A9 af te sluiten. Als er al een afsluiting gepland staat van een andere belangrijke snelweg in de regio, dan moet de aannemer een ander weekend kiezen. Daarnaast hebben we veel voorbereidingstijd nodig wanneer een weekendafsluiting vastgelegd is.’

Veel betrokken partijen

Ongeveer 80 procent van het werk van de verkeersmanager bestaat uit afstemmen en overleggen. ‘Bij een afsluiting zijn heel veel partijen betrokken. Denk aan wegbeheerders zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zelf, aannemers, nood- en hulpdiensten, maar ook grote bedrijven en organisaties die bereikbaar moeten zijn. Aan het begin van een project maken we altijd een overzicht van relevante partijen zodat we deze goed in beeld hebben.’

Afsluiting tegelijk met groot evenement

In de voorbereiding van een weekendafsluiting kijken we ook of er in datzelfde weekend  afsluitingen van provinciale of andere belangrijke lokale wegen in de regio zijn gepland, grote evenementen zoals een concert of voetbalwedstrijd zijn en of een belangrijke spoorlijn buiten dienst is. ‘Het gebeurt regelmatig dat een afsluiting samenvalt met een groot evenement. Zoals tijdens de afsluiting van de A9 in februari. Toen speelde Ajax dat weekend een thuiswedstrijd. Een afsluiting van een belangrijke snelweg richting de ArenA kan dan enorme drukte veroorzaken op omleidingsroutes.

Sturing vanuit mobiliteitscentrum

Namens Rijkswaterstaat was Bert Jan in dat weekend in februari aanwezig in het operationele mobiliteitscentrum (OMC) in de ArenA. Daar is ook de gemeente en de politie aanwezig. Bert Jan: ‘Vanuit dit centrum houden we de in- en uitstroom van de 50.000 bezoekers met camera’s in de gaten. Hier kunnen we met alle partijen snel schakelen om bijvoorbeeld extra (verkeers)maatregelen in te zetten op plekken waar het te druk wordt. Dan kun je denken aan het langer op groen zetten van verkeerslichten (stoplichten) voor de drukkere verkeersstroom, het inzetten van een zogeheten rood spitskruis op de snelweg, zodat verkeer op de toerit meer ruimte krijgt om vlot en veilig in te voegen of het aanpassen van omleidingsroutes.

Knelpunten tijdens afsluiting

Bert Jan bekijkt ook samen met de aannemer waar de knelpunten verwacht worden tijdens een afsluiting. ‘Als de A9 dicht is, zorgt dit voor veel drukte op de omleidingsroutes. We kijken hoe we het verkeer het beste kunnen omleiden, maar ook of verkeerslichten op de lokale wegen bijvoorbeeld anders ingesteld moeten worden en met communicatie brengen we weggebruikers op de hoogte van de afsluitingen, omleidingen en extra reistijd.’ Ook wordt nagedacht of de weggebruiker de maatregelen snapt. ‘Niets is zo vervelend als een afgesloten rijstrook, zonder dat daar zichtbaar gewerkt wordt. In dit geval plaatsen we vaak een tekstwagen waarop we aangeven waarom de rijstrook dicht is. Dit zorgt voor meer begrip.’

[tekst gaat door onder de foto]

Een afgesloten A9

Een druk weekend

Tijdens het weekend zelf is Bert Jan veel op het werk. ‘Ik ben het aanspreekpunt vanuit Rijkswaterstaat voor de aannemer op het gebied van verkeer. Vrijdagavond controleer ik of alle maatregelen goed staan, denk aan de omleidingsborden en de pylonen. Zaterdag en zondag ben ik ook veel aanwezig, om het actuele verkeersbeeld te monitoren, en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen. Zondagavond doe ik de openstellingsschouw samen met de wegbeheerder, een collega van Rijkswaterstaat. Die openstellingsschouw houdt in dat wij kijken of de weg maandagochtend weer veilig opengesteld kan worden voor het verkeer.’

‘Zo’n weekendafsluiting is voor het verkeer en de omgeving vervelend, maar voor mij zijn het de krenten uit de pap. Samen met het team werk je hier lang naartoe. Het geeft een kick als de werkzaamheden goed zijn verlopen en de aangepaste weg op maandagochtend weer veilig open kan’, vertelt Bert Jan.