Verleggen Nellesteinpad bij A9 Gaasperdammerweg

We verleggen bij de Gaasperdammertunnel vanaf 7 september het Nellesteinpad. Een deel van het bestaande pad breken we af, zodat we vanaf medio oktober een brug naar het tunneldak kunnen bouwen. 

Aanleg fiets-voetpad

Deze zomer brachten we, naast het bestaande Nellesteinpad, al zand aan voor de verlegging van het fietspad. In de week van 7 september starten we met de bouw van de bypass. We brengen eerst extra zand aan. Met een trilwals maken we er een stevige ondergrond van. Op het zand brengen we een laag puin aan. Het fietspad werken we half september af met asfalt en belijning. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer drie weken. Dan kan het pad in gebruik worden genomen. 

Afbreken huidige fiets-voetpad en verwijderen damwand 

Als het nieuwe pad klaar is, breken we bij de noordkant van de tunnel het huidige fiets-voetpad af en herstellen de taluds van de watergangen. In de taluds zit nog een stuk damwand. Dit was de fundering van de hulpbrug die aan het begin van het project over de bouwplaats lag. Op 5 oktober trillen we de damwandplanken uit de grond. Dit duurt ongeveer een dag. 

Werktijden en hinder 

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Het bouwen van het fietspad zorgt voor geluid in de omgeving van machines en bouwverkeer. Ook het uittrillen van de damwanden geeft hinderlijk geluid. 

Tijdens de aanleg van het fiets-voetpad kunt u langs de werkzaamheden lopen en fietsen. Mogelijk moet u tijdens het asfalteren even wachten als de aansluiting met het bestaande fietspad wordt gemaakt.