Bouw parkbrug Nellesteinpad

In oktober starten we met de bouw van de parkbrug in het Nellesteinpad. Via deze brug kunnen fietsers en voetgangers naar het park dat op het tunneldak wordt aangelegd.

Ruimte voor de brug 

In september bouwden we naast het bestaande Nellesteinpad een tijdelijk fietspad. Hiermee maakten we ruimte om de parkbrug te kunnen bouwen. Momenteel breken we bij de noordkant van de tunnel het bestaande fiets-voetpad af en herstellen we de taluds van de watergangen. In de taluds zit nog een stuk damwand. Dit was de fundering van de hulpbrug die aan het begin van het project over de bouwplaats lag. Op maandag 5 oktober trillen we de damwandplanken uit de grond. Dit duurt ongeveer een dag, de werkzaamheden lopen mogelijk door tot dinsdag 6 oktober. 

Bouw parkbrug

De brug steunt op de oevers op zogenaamde landhoofden. In het water komen twee pijlers. Vanaf 9 oktober boren we eerst de funderingspalen voor de landhoofden en de pijlers in de grond. Omdat we de palen de grond in draaien, levert dit weinig geluidsoverlast op in de omgeving. Daarna bouwen we de betonnen landhoofden en de betonnen voeten waar de pijlers op komen.

Visualisatie van de parkbrug

Als het betonwerk aan het eind van het jaar klaar is, plaatsen we in het nieuwe jaar de pijlers en monteren daarop de brugdelen. De pijlers en de brugdelen komen kant en klaar naar de bouwplaats en worden met een grote kraan ingehesen. De brug werken we af met leuningen en verlichting. In het voorjaar van 2021 is de parkbrug klaar en sluiten we hem aan op het bestaande fiets-voetpad en op het nieuwe fiets-voetpad dat we op het tunneldak aanleggen. 

Werktijden en hinder 

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Alle werkzaamheden voeren we uit vanaf ons werkterrein. Het uittrillen van de damwandplanken begin oktober zorgt voor geluid in de omgeving. De overige werkzaamheden geven beperkte hinder. U kunt het geluid van machines en bouwverkeer horen, mogelijk ziet u de verlichting van de bouwplaats.