Vervolg verwijderen bomen langs A9 in Amstelveen

Om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, moeten we bomen verwijderen langs de A9. Vanaf deze week gaan we weer verder met deze werkzaamheden.

In januari begon aannemer VeenIX al met de bomenkap. In verband met het broedseizoen van de vogels (maart tot augustus) en de aanwezigheid van vleermuizen, waren de werkzaamheden een aantal weken onderbroken.

Zuidkant van de A9

Vanaf deze week worden de bomen, aan de zuidkant van de A9, vanaf het Keizer Karel College tot en met oprit 5 richting knooppunt Holendrecht, verwijderd. Eind oktober zijn deze werkzaamheden afgerond. De bomen worden zoveel mogelijk direct afgevoerd.

Kazernepad

Omdat de bomen ter hoogte van het Kazernepad aan beide kanten van de A9, een belangrijk onderdeel zijn van de vliegroute van vleermuizen, kunnen we deze bomen pas verwijderen na het plaatsen van maatregelen om de vliegroute van de vleermuizen te behouden. Hiervoor worden twee varianten uitgewerkt; het aanbrengen van een vleermuisscherm over de A9 of het plaatsen van bomen in bakken op de tijdelijke hulpbrug in het Kazernepad.