Verwijderen bomen voor nieuwe fietspaden

De fiets- en voetpaden die de Bijlmermeer verbinden met Gaasperdam komen terug in het park dat we op het tunneldak aanleggen. Op verschillende plekken langs de tunnel maken we ruimte voor de aanleg van de fietspaden.

Bij het Reigersbospad en langs de spoorlijn Amsterdam-Utrecht halen we daarvoor bomen weg. Hiervoor is eerder in het project een vergunning verleend, voor de omgeving hebben we de bomen zo lang mogelijk laten staan. Alle bomen die we weghalen worden gecompenseerd. Veel bomen komen bijvoorbeeld terug in het park.