Verwijderen bomen voor verleggen fietspad en watercompensatie

In de omgeving van het Amsterdamse Bos gaat VeenIX verschillende werkzaamheden uitvoeren, waaronder het verleggen van een deel van het fietspad langs de Burgemeester A. Colijnweg en het ‘maken van water’ langs de Ringvaart. Voor deze werkzaamheden moet VeenIX op drie locaties bomen verwijderen.

Om ruimte te maken voor de verbreding van de A9 hebben we in 2019 bomen verwijderd waarvan zeker was dat deze in de weg stonden. Dit hebben we gedaan op basis van het ‘voorontwerp’ voor de wegverbreding. Voor elk stukje werk binnen het project A9, wordt het voorontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ‘uitvoeringsontwerp’. Op basis van dit uitvoeringsontwerp wordt duidelijk waar aanvullend nog gekapt moet worden om de werkzaamheden uit te voeren. Uitgangspunt blijft dat er alleen bomen gekapt worden als het strikt noodzakelijk is.

Ruimte  voor verbreding tussen Schipholbrug en brug over Spaanse vaart

Aan de noordzijde van de A9, tussen de Schipholbrug en de brug over de Spaanse Vaart, is in de eerste (voorontwerp)fase minimaal gekapt. Nu het ontwerp definitief is, is duidelijk dat we nog circa 30 bomen moeten verwijderen om daar voldoende ruimte te maken voor de wegverbreding.

Verleggen fietspad Burgemeester A. Colijnweg

Langs de Burgemeester A. Colijnweg, ter hoogte van de rotonde, verlegt VeenIX een deel van het fietspad. Dit deel loopt nu nog door het bos, maar wordt aangelegd langs de Burgemeester A. Colijnweg om de (sociale) veiligheid van fietsers op deze locatie te vergroten. Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, moet een deel van de bosschages langs de Burgemeester A. Colijnweg verwijderd worden.

Watercompensatie langs Ringvaart tussen Schipholbrug en Bosrandbrug

Niet alleen de A9 wordt verbreed, ook de Schipholbrug. Dit betekent dat er straks meer palen (pijlers) in het water komen te staan ter ondersteuning van het nieuwe deel van de brug. Hierdoor waardoor neemt het wateroppervlakte in de Ringvaart af. Om een verstoring van de waterbalans te voorkomen, graaft Veenix langs de Ringvaart een deel van de huidige oever af (tussen de Schipholbrug en de Bosrandbrug). Hierdoor neemt het wateroppervlakte toe en ontstaat een nieuwe oever, die natuurvriendelijk wordt aangelegd. Voor deze werkzaamheden, moeten circa 70 bomen worden verwijderd.

Planning

De bomen voor bovenstaande werkzaamheden worden naar verwachting deze winter nog verwijderd, voor de start van het aankomende broedseizoen half maart. Het is namelijk verboden om bomen te verwijderen waarin vogels aan het broeden zijn. Bomen worden voorafgaand aan het kappen gecontroleerd op aanwezigheid van vogels.

De bomen die gekapt worden, worden een op een gecompenseerd, zoveel mogelijk in de omgeving waar ze verwijderd zijn.

Naar werk: Amsterdamse Bos